Schiedammer ben je samen

Disclaimer

WOT Schiedam stelt het op prijs dat u deze website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
WOT Schiedam kan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software wijzigen, actualiseren of aanvullen. WOT Schiedam sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website en het gebruik van informatie van deze website.

Privacy

WOT Schiedam werkt op basis van een privacyregeling. Hierin is aangegeven hoe de vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gewaarborgd en welke rechten u hebt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht elke organisatie om zorgvuldig met privacygevoelige informatie om te gaan. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. De medewerkers van uw WOT zijn bovendien gebonden aan het beroepsgeheim.