Schiedammer ben je samen
slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5

Nieuws

Belasting aangifte 2018 - invulservice 2019

Hulp bij belastingaangifte in 2019
 

Invulservice
 
Ook dit jaar helpen speciaal opgeleide vrijwilligers mensen met een bruto
inkomen tot maximaal  € 35.000,= bij het invullen van hun belastingaangifte
over 2018 en die daarnaast géén inkomsten in box 3 hebben (spaargeld
boven de vermogensvrijstellingsgrens of beleggingen).
 
De invuldagen zijn op : 
 
Dinsdag 9 april 2019 :
In Wijkcentrum De Brug
 
Woensdag 10 april 2019 :
In Seniorencentrum de 5 Molens
 
Donderdag 11 april :
In Wijkcentrum Oost
 
Vrijdag 12 april 
In bibliotheek De Korenbeurs  
 
Voor deze gratis publieksservice werken de gemeente Schiedam, de
Bibliotheek Schiedam, Stichting Dock en Seniorenwelzijn Schiedam       
nauw samen.
Het invullen van het belastingformulier is voor een aantal mensen een
jaarlijks terugkerend struikelblok. Door een goede aangifte kan blijken dat
men recht heeft op teruggave van een deel van de gemaakte kosten.
Anderzijds kan een correcte belastingaangifte voorkomen dat iemand later
opeens een naheffing krijgt. 
Deze ondersteuning geldt niet voor ondernemers.
 
 
 
Aanmelden?
 
Wilt u van de Invulservice gebruik maken?
U kunt vanaf maandag 11 maart een mondelinge afspraak maken op de
locatie waar u  geholpen wilt worden bij het invullen van de aangifte.
U ontvangt dan een bevestiging van de invulafspraak en informatie over wat
u mee moet nemen. 
 
Let op : er is géén telefonische afsprakenlijn meer!.
 
Afspraaklocaties: 
 
   Wijkcentrum De Brug
             Heijermansplein 35
 
  Seniorencentrum de 5 Molens
Nieuwe Damlaan 818
 
  Wijkcentrum Oost Boerhavelaan 79
 Bibliotheek De Korenbeurs
Lange Haven 145
 
 
 Bent u lid van een vakbond of ouderenorganisatie? 
Dan is het vaak mogelijk door deze organisaties geholpen te worden bij het
invullen van uw belastingaangifte.