Schiedammer ben je samen
slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5

Nieuws

Enquête over ervaringen met uw WOT

Schiedammers die dit jaar een beroep hebben gedaan op hun WOT, het WijkOndersteuningsTeam, ontvangen deze week een enquête in hun brievenbus. De gemeente en de WOT’s willen graag weten wat hun ervaringen zijn met hun WOT; de enquête is één van de manieren om dit te weten te komen. Aan de hand van de uitkomsten kunnen de WOT’s de dienstverlening waar nodig verbeteren.

 

De enquêtevragen gaan bijvoorbeeld over bekendheid, bereikbaarheid en openingstijden van de WOT’s, de werkwijze, de behaalde resultaten en het contact met de WOT-medewerker.

 

Naar verwachting zijn de resultaten van dit onderzoek in de loop van december bekend. Het onderzoek wordt volgend jaar herhaald om zo een vinger aan de pols te kunnen houden. Ook de gemeenten Maassluis en Vlaardingen zetten een vergelijkbare enquête uit. Een extern bureau voert het onderzoek uit in opdracht van de drie gemeenten.

 

Sinds 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor allerlei taken op het gebied van werk, welzijn en (jeugd)zorg. De gemeente grijpt die kans aan om zorg, hulp en ondersteuning dichterbij te organiseren. De WOT’s hebben hierin een sleutelrol. Om deze rol zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, monitoren en evalueren de gemeente en de WOT’s regelmatig de behaalde resultaten.