MENU
 

Terug naar Nieuws


WOT Rapportage 2021

Onderstaande rapportage is in maart 2021 aangeboden aan de gemeenteraad van Schieam. Via deze weg willen we inzicht geven in de WijkOndersteuningsTeams Schiedam. In de rapportage laten we onder andere zien in hoeverre de doelstellingen van de WOT’s in het afgelopen jaar zijn behaald. Dit doen we aan de hand van een aantal prestatie-indicatoren, waaronder klantervaring, zelfredzaamheid, doorlooptijden en substitutie. Ook geven we informatie over de doorontwikkeling en wat we doen met de aanbevelingen uit de evaluatie van de wot’s.