Schiedammer ben je samen
slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5

Noordrand

WOT Noordrand staat in een grote wijk met een heel eigen leefsfeer. Huurwoningen, koopwoningen met veel buitenruimte. Eerste indruk: een welvarende leefomgeving. Veel wijkbewoners zijn zelfredzaam, krachtig, succesvol in het leven en ondersteunend voor de mensen om hen heen.
Toch kunnen bewoners ook vragen hebben en moeilijkheden ondervinden. Iedereen kan immers in de problemen komen. Een scheiding, schulden, psychische problemen. Afnemende zelfredzaamheid, relatieproblemen, opvoedingsvragen, isolement, armoede, niet kunnen voldoen aan de eisen van de samenleving. Dit zijn vragen waarmee inwoners bij ons binnen komen en waar we samen met hen antwoord op proberen te krijgen. We willen een vertrouwde plek zijn, in het hart van uw buurt, waar u terecht kunt met zo’n beetje elke vraag.