Schiedammer ben je samen
slide 1

Wie is WOT?

In uw WOT werken deskundigen op het gebied van zorg, eenzaamheid, wonen, mantelzorg, opvoeden, werk, verslaving, schulden, huiselijk geweld.
Uw WOT werkt in uw wijk samen met vrijwilligers, (sport)verenigingen, kerken, moskeeën, huisartsen, scholen, apotheken, maatschappelijke opvang, zorgaanbieders en de Wmo-consulenten van ROGplus.