MENU
 

Ontmoeten

We gaan ervan uit dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis wilt blijven wonen als dat lukt. Dat kan bijvoorbeeld door uw huis aan te passen, maar ook door actief te blijven en contact te maken met mensen in uw buurt die bijvoorbeeld dezelfde interesse hebben als u. Met bijvoorbeeld samen wandelen, sporten of gezellig een kopje koffie drinken en een boodschapje voor de buurvrouw doen ondersteunt u elkaar. 

Aanpak eenzaamheid in Schiedam
De mens is een sociaal wezen. We hebben behoeft aan contact, erbij horen, een plekje in de maatschappij. Het missen van contacten kan zorgen voor pijn en verdriet. Mensen om ons heen zorgen ervoor dat wij ons makkelijker verbonden voelen. Contact is niet altijd vanzelfsprekend en voor iedereen is de behoefte aan contact verschillend. Niet voor iedereen is contact maken even gemakkelijk. De eerste stap zetten is vaak het moeilijkste en misschien is daar een beetje hulp bij nodig. In Schiedam wordt er tijdens de Week van het Geluk, begin oktober extra aandacht besteed aan Eenzaamheid. Op de website Schiedammers maken Geluk staat informatie en inspiratie over initiatieven in Schiedam rondom Eenzaamheid.

Activiteiten en ondersteuning in uw wijk of buurt
De wijk is wat de inwoners ervan maken. Met elkaar, met ondernemers, maatschappelijke organisaties, bewonersinitieven, kerken en moskeeën. Elke dag van de week bouwen ze aan een gezamenlijke plek waar iedereen zich thuis kan voelen. Waar iedereen graag is. Gelijk, gelijkgestemd en toch heel verschillend. De wijk is de plek waar mensen samen dingen ondernemen. Om elkaar te leren kennen. Om het beter te maken. Om plezier te hebben. Via Wijkconnect vind u activiteiten en ontmoetingsplekken in uw buurt. U kunt zich ook aanmelden op dit platform en zo in contact komen met andere Schiedammers.

Meedoen in Schiedam
Bij het WOT en wijkhuizen /- centra in je wijk vind u informatie van verschillende instanties en lokale initiatieven die graag met u samenwerken. U kunt zich ook aanmelden bij Meedoen in Schiedam,  Steunpunt Vrijwilligers Schiedam,  DOCK, Seniorenwelzijn, Argos, Frankenland, De Oproepcentrale

Activiteiten en evenementen
Regelmatig worden er leuke activiteiten georganiseerd in Schiedam. Informatie over activiteiten en evenementen in uw wijk vind u via de lokale media en via de website S'Dam, via de pagina van WOT in uw Wijk. U kunt ook even binnenlopen bij een huis van de wijk of kijken op de website van Dock. Voor ouderen van nu en straks is er het online platform Fief, waarop het aanbod van initiatieven, activiteiten en mogelijkheden in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam worden samengebracht. Met inspirerende artikelen om op eigen wijze zelfstandig te leven, gezond en gelukkig te blijven.

Zelf iets organiseren
Bij de sociaal werkers van Dock Schiedam, kunt u terecht voor ondersteuning bij het opzetten van een bewonersintiatief. U kunt zelf in uw buurt activiteiten organiseren en daar een financiele bijdrage voor ontvangen als u met medewijkbewoners een Straatteam opricht. Voor speciale projecten in de wijk is het ook mogelijk om een eenmalige Wijksubsidie aan te vragen in de vorm van een Wijkbudget

Meepraten over ontwikkelingen in uw wijk
Vijf keer per jaar vindt er in iedere wijk een wijkoverleg plaats. De wijkregisseur zit dit overleg voor en bespreekt de ontwikkelingen in de wijk met bewoners, ondernemers en wijkprofessionals. Deze wijkoverleggen vinden plaats in de avonduren. De data worden vantevoren bekend gemaakt. Het wijkoverleg is een openbare vergadering. Wilt u hier aan deelnemen, neem dan contact op met het secretariaat Wijkontwikkeling via: secretariaat.wo@schiedam.nl of T 0102191023. 

In beweging blijven
Het openbaar vervoer kan steeds vaker gebruikt worden door mensen met een (lichamelijke) beperking. Kunt u geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Probeer dan te reizen met Argos Mobiel Schiedam. Als dit voor u geen oplossing biedt, neem dan contact op met het WOT bij u in de buurt.
In elke Schiedamse wijk is een beweegcoach actief. De beweegcoaches helpen u zoeken naar een leuke, bij u passende beweegactiviteit. Ook als u ouder bent en/of lichamelijke beperkingen heeft. Contactgegevens van de beweegcoach in uw wijk en meer informatie over bewegen en sporten vindt u op de website van Lekker Bezig Schiedam.

Levensbestendig wonen
In Schiedam zijn er verschillende mogelijkheden die u op weg helpen en kunnen ondersteunen bij aanpassingen in uw huis, zoals: Op de website langzultuwonen leest u tips en adviezen over maatregelen die u zelf al kunt nemen. Hoe eerder u hiermee begint, des te beter bent u voorbereid. Voor persoonlijk advies kunt u het servicepunt woningverbetering Schiedam bezoeken.

Klussen in en om het huis
Voor bepaalde klussen huurt u waarschijnlijk wel eens iemand in. Bijvoorbeeld voor (schilder)onderhoud aan uw huis of werkzaamheden in de tuin. Ook voor andere werkzaamheden in huis kunt u iemand inhuren. Zonder de zware klussen te hoeven doen blijft u toch zelfstandig. Lukt het echt niet om het zelf te doen, dan kan Klussendienst Nieuwland (voor Nieuwland, Centrum- West en Groenoord) of Buurtwerkplaats De Buren (Oost en Zuid) u wellicht ondersteunen.