Schiedammer ben je samen
slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5

Nieuws

Oost pact door

In september 2015 werd het Pact van Oost gesloten: een ambitieus verbond van zes betrokken mensen uit het maatschappelijk middenveld en de Gemeente Schiedam die zich inspannen om het talent van Oost te helpen ontwikkelen en tot bloei te laten komen. Met elkaar, maar vooral ook mét bewoners, organisaties, ondernemers en ambtenaren en verder met iedereen die Oost een warm hart toedraagt. Klik hier voor een filmpje van ruim 12 minuten waarin betrokkenen hun zegje doen over (de stand van) de wijk.

Het Pact van Oost verwoordt de droom voor de wijk 

Wij gaan voor een wijk die schoon, heel, veilig en eerlijk is. Een wijk met een evenwichtige bevolkingssamenstelling, waarin iedereen zich thuisvoelt. Een ondernemende wijk waar bewoners, ondernemers en organisaties floreren. En een wijk waarin we open en duidelijk met elkaar communiceren. Kortom, een krachtige gemeenschap waarin leefbaarheid, samenredzaamheid, verbondenheid en eigenaarschap centraal staan.