Schiedammer ben je samen
slide 1

Wie is WOT?

Wij zijn met elf medewerkers het WOT Oost. Iedere dinsdagochtend bespreken we de vragen waar een korte, snelle oplossing niet voorhanden is. We hebben diverse achtergronden in welzijn, jeugdhulpverlening, opvoedingsondersteuning, jeugdreclassering, crisis interventie team, maatschappelijk werk, budget coaching, werken met LVB (licht verstandelijk beperkten) en VB (verstandelijk beperkten), opbouwwerk en ouderenwerk.

Onze kracht is dat ieder van ons zo’n beetje elke vraag samen met u kan oppakken. Daarnaast hebben drie specialistische kennis van de GGZ (jeugd en volwassenen) en Rogplus (WMO vragen). En we krijgen ondersteuning van drie zeer betrokken inwoners. WOT Oost biedt werkervaringsplaatsen aan inwoners die zich in het kader van een ontwikkeltraject van Stroomopwaarts (Werk & Inkomen) of UWV willen ontwikkelen. Ook stagiaires zijn van harte welkom.