Schiedammer ben je samen
slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5

Voor wat naar WOT?

U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En komt u er niet uit, dan zoekt u informatie, advies of hulp - bijvoorbeeld bij uw familie, buren, vrienden. Maar soms is een situatie te ingewikkeld. Dan kunt u naar uw WijkOndersteuningsTeam (WOT). 

Voor welke dingen kunt u naar uw WOT in de wijk?
Uw WOT lost uw problemen niet voor u op; de medewerkers zoeken samen met u de juiste weg naar een oplossing. Bijvoorbeeld:

  • als er zorg voor uzelf, iemand uit uw gezin, uw buren nodig is of als u vragen hebt over mantelzorg en over lichamelijke en/of psychische problemen
  • als uw kind spijbelt, als u denkt dat uw kind verslaafd is of gepest wordt of als u zich zorgen maakt over de vrienden van uw kind of bij andere gezinsproblemen
  • als u eenzaam bent, niet goed kunt lezen of rekenen, slachtoffer of pleger bent van huiselijk geweld
  • als u in armoede leeft en problemen hebt met het aanvragen van een uitkering en/of vergoedingen, of als u ondersteuning  nodig hebt bij uw financiële administratie of bij schulden
  • als u problemen hebt met uw verhuurder of de Belastingdienst
  • als u geen werk hebt en niet weet waar u dit kunt vinden of als u vrijwilligerswerk wilt doen.
     

Hoe werkt het WOT?
U kunt bellen (010-7541515), mailen (info@wotschiedam.nl) of het contactformulier op www.wotschiedam.nl invullen om een afspraak te maken voor een aanmeldgesprek. Tijdens de inloopspreekuren kunt u gewoon bij uw WOT binnenlopen voor een kort aanmeldgesprek of om een afspraak te maken voor een uitgebreider aanmeldgesprek. Dat gesprek kan ook bij u thuis plaatsvinden als u dat prettig vindt.

Na het aanmeldgesprek bepaalt uw WOT welke deskundige u het beste kan ondersteunen. Dit wordt uw eigen contactpersoon. Die contactpersoon helpt u eerst om uw vraag of probleem helder te krijgen. Samen onderzoekt u vervolgens wie kan helpen bij de beantwoording of oplossing ervan.

In eerste instantie gaat u op zoek naar hulp in uw eigen omgeving. Bij familie, vrienden, buren, kerk, moskee, school of vereniging. Als het echt nodig is, kan uw contactpersoon u in contact brengen met andere, meer gespecialiseerde hulpverleners.

De WOT-medewerkers zoeken altijd samen met u naar een duurzame oplossing. Denk niet dat zij een toverstok hebben waarmee ze uw problemen oplossen! U bent zelf vaak onderdeel van de oplossing. Daarom verwachten WOT-medewerkers dat u zich voldoende inspant om uw situatie te verbeteren.

Het WOT behandelt hulpvragen vertrouwelijk; aan de dienstverlening door het WOT zijn geen kosten verbonden.

Cliëntondersteuning
De gemeente Schiedam heeft ervoor gekozen om de wettelijk verplichte cliëntondersteuning onder andere binnen het Wijk Ondersteuningsteam (WOT), de sociale raadslieden en gezinsspecialisten  onder te brengen. In ieder WOT zijn professionals/ cliëntondersteuners actief op basis van hun professionele autonomie. 

Klachtenafhandeling
Hebt u een klacht over de manier waarop u door het WOT bent behandeld? Neemt u dan contact op met het WOT: 010 - 754 15 15 (doordeweeks van 8.00 - 20.00 uur) of info@wotschiedam.nl. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kunt u via www.schiedam.nl een officiële klacht indienen. U kunt ook een brief aan het college van burgemeester en wethouders schrijven. Vergeet hierbij niet uw naam, adres, de datum, een omschrijving van de klacht én wie of wat het betreft te vermelden. U krijgt binnen 6 weken een reactie op uw officiële klacht.

Met wie werkt het WOT samen?
De samenstelling van elk WOT-team is afgestemd op de behoefte van de wijk. Daar werken de WOT-medewerkers nauw samen met allerlei organisaties. Denk aan Stroomopwaarts, ROGplus, de Formulierenbrigade, sociaal raadslieden, Centrum voor jeugd en gezin, wijkcentra, huisartsen, vrijwilligers, (sport)verenigingen, scholen, maatschappelijke opvang, kerk en moskee en vele (andere) aanbieders van zorg en wijkgerichte professionele - en zeker ook vrijwillige! - organisaties.

Meer weten over het WOT?
Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van WOT Schiedam? Volg ons op Facebook. Hebt u een algemene vraag over de WOT’s of hebt u een goed idee om uw eigen, buurt of woonomgeving te verbeteren of gezelliger te maken? Laat het ons weten via info@wotschiedam.nl.