MENU
 

Waarvoor naar WOT?

Ondersteuning in uw eigen wijk
U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En komt u er niet uit, dan zoekt u informatie, advies of hulp bij uw familie, buren, vrienden of kennissen. Maar soms weten zij het ook niet of is een situatie te ingewikkeld. Dan kunt u naar het WOT in uw eigen wijk. Het WOT ondersteunt bij het verhelderen van uw vraag en kijkt samen met u naar mogelijkheden. U kunt bij het WOT terecht met vragen over geldzaken, relaties, opvoeden, opgroeien, inkomen, (jeugd)zorg, voorzieningen, activiteiten of vrijwilligerswerk.

Toegankelijk en voor iedereen
Het WOT is voor bewoners van 0 tot 100. Samen kijken we hoe we uw vraag zo goed mogelijk kunnen beantwoorden of bij welke organisatie, instantie of stichting u terecht kunt.

Meldpunt verplichte zorg (Wvggz)
Heeft u zorgen over iemand in uw omgeving. Een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Lijkt  er sprake te zijn van psychische stoornis, maar zo ernstig dat vrijwillige zorg niet meer mogelijk is, dan kunt u dat melden. U komt dan in contact met het Meldpunt verplichte zorg van de gemeente Schiedam. U kunt hier een melding doen over personen waarvan u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben.
Lees bij 'Hoe werkt WOT' hoe het verloopt nadat u een melding heeft gedaan.
U kunt u melding op verschillende manieren doen. Via deze link kunt u een mail sturen waarin u een beschrijving kunt geven van de situatie. Op deze manier krijgt de gemeente snel een beeld van de melding en de situatie van de betrokkene. Een tweede manier is om telefonisch te melden. Dat kunt u doen via het telefoonnummer 010 – 21 91 600. Dit nummer is van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar. De derde mogelijkheid is het melden in persoon. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken. U kunt dan zelf uw melding beschrijven tegenover een van onze medewerkers.
Let op: is er sprake van spoed? Daar is dit meldpunt expliciet niet voor bedoeld. Bij acute situaties dient u alarmnummer 112 te bellen. Het Meldpunt verplichte zorg is alleen voor situaties waarvan u denkt dat verplichte zorg nodig is voor een persoon. Voor vrijwillige zorg kunt u contact opnemen met WOT Schiedam. Heeft uw situatie meer betrekking op overlast of een burenruzie? Dan kunt u daarvoor een melding doen op de website van de Gemeente Schiedam.

(Alvast) zelf aan de slag
Hieronder staan een aantal vragen die vaker worden gesteld. Zo kunt u alvast zelf kijken welke mogelijkheden er in Schiedam zijn op het gebied van zorg en welzijn.

 
 
 • Dyslexieaanvraag: hoe werkt dat?

  Een dislexieaanvraag gaat via de leerkracht, gezinsspecialist en/of de individueel begeleider van de school van uw kind. Zij beoordelen aan de hand van de schoolresultaten of uw kind aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor vergoeding van dyslexiezorg. 

 • Mijn kind wordt 18: wat verandert er allemaal?

  Informatie over wat er allemaal veranderd als je / of je kind 18 wordt staat op deze pagina van het nibud en een checklist staat op deze pagina.
  In Schiedam heeft is een speciale website Checkpointm40 voor jongeren door jongeren waar dit onderwerp uitgebreid wordt behandeld, met een chatfunctie.

 • Ik wil scheiden: wat komt er allemaal bij kijken?

  U kunt hiervoor terecht bij het WOT in uw eigen wijk.

  Een scheiding is een grote stap en heeft meestal ook grote financiele gevolgen, bij het WOT kunnen we met u meedenken wat de  gevolgen kunnen zijn en of er voorzieningen zijn om de gevolgen wat kleiner te maken. Zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen en de juiste voorzorgsmaatregelen kunt nemen om de toch al moeilijke periode zo soepel als mogelijk te laten verlopen.

  Het WOT kan u dan eventueel in contact brengen met een sociaal raadsman of raadsvrouw die u advies kan geven over wat er allemaal geregeld moet worden.

  Wijziging per 2020 : Vanaf 1 januari 2020 gaat de duur van de partneralimentatie omlaag. Een ex-partner betaalt dan nog 5 jaar partneralimentatie. Eerst was dat 12 jaar.

 • Waar vind ik ondersteuning bij schoolverzuim van mijn kind

  Jeugdverpleegkundige Centrum Jeugd en Gezin

  Kinderen moeten in staat zijn om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Onderwijs volgen speelt hierin een heel belangrijke rol. Als een leerling zich langdurig of regelmatig ziekmeldt, springen wij tijdig in om verder verzuim, achterstand of zelfs schooluitval te voorkomen.

  Verzuimt jouw kind van school en is dat zorgelijk? Dan gaat school een gesprek aan met jou en je kind. De zorgcoördinator meldt jullie, indien nodig, aan bij een jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze samenwerking zorgt ervoor dat leerlingen zo goed mogelijk ondersteund worden. Op basis van 1 of meerdere gesprekken kijken we naar de mogelijkheden om jouw kind weer deel te laten nemen aan het lesprogramma. Hierna maken jullie duidelijk afspraken met school. Bij schoolziekteverzuim is er vaak sprake van achterliggende problemen. De begeleiding van een jeugdarts of jeugdverpleegkundige is belangrijk; deze kan achterhalen wat de problemen zijn om vervolgens zo passend mogelijke ondersteuning te kunnen bieden.

  Meer informatie Centrum jeugd en gezin

 • Hoe regel ik schoolvervoer voor mijn kind?

  Als uw kind niet zelfstandig naar school kan gaan door bijvoorbeeld ziekte, een handicap of gedragsproblemen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van leerlingenvervoer.

  Informatie over het aanvragen van vervoer voor uw kind kunt u vinden via deze link met uw DigiD

 • Ik wil graag ondersteuning bij de opvoeding van mijn kinderen, waar kan ik terecht?

  Hiervoor kunt u terecht bij het WOT in uw eigen wijk. Elke fase van de opvoeding kan zo zijn eigen problemen hebben, soms loopt het gewoon even niet lekker.  Loop met uw vraag binnen bij de inloopspreekuren van uw WOT en wij verwijzen u door naar de juiste ondersteuning dan kan zijn bij het Centrum voor Jeugd en Gezin bijvoorbeeld bij het pedagogisch spreekuur of als u dat fijn vindt  komt er  iemand van het WOT bij u thuis om te kijken naar een soms simpele oplossing.


  Voorbeeld van activiteiten bij het CJG :  Moeders informeren moeders

                                                                      

  Als uw jongste kind jonger is dan 7 jaar kunt u ook hulp vragen via Homestart van Humanitas. Informatie is te vinden via deze link

 • Waar kan ik terecht voor vragen over of het melden van huiselijk geweld?

  Bel in noodsituaties altijd de politie via 112.

  Voor advies of hulp kunt u bellen met Veilig Thuis via 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

  De website over huiselijk geweld kunt u vinden via deze link

  Codewoord: Masker 19
  Is het niet mogelijke om op een veilige plek  huiselijk geweld telefonisch te melden, dan is er een mogelijkheid om het via een codewoord bij de apotheek te melden. Op het moment dat iemand bij de apotheek ‘masker 19’ uitspreekt, weet de apotheker dat de klant een melding wil doen van huiselijk geweld en wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. 
  Als degene die het codewoord uitspreek alleen / op dat moment veilig is, nodigt de apotheker diegene uit om in een aparte ruimte samen Veilig Thuis te bellen. Als het slachtoffer samen met een ander de apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis. Alle apotheken in Nederland ondernemen actie als iemand het codewoord noemt. 

 • Zijn er trainingen of andere vormen van ondersteuning voor mijn kind?

  Training Sociale Vaardigheden

  Vind uw kind het lastig om vrienden te maken? heeft uw kind last van pesten of plagen of vaak ruzie met andere kinderen? WOT Schiedam biedt een laagdrempelige training Sociale Vaardigheden (SoVa) aan voor uw kind. We leren uw kind samen met andere kinderen vaardigheden aan die kunnen helpen om: 
  - contact te maken met andere kinderen
  - vrienden te maken
  - te vragen of om mee te spelen 
  - te zeggen dat je ergens last van hebt
  - om te gaan met ruzie, plagen en pesten
  De kinderen praten en luisteren naar elkaars verhalen. Door het spelen van toneelstukjes leren we de kinderen nieuwe vaardigheden aan. 
  We werken met uw kind in een kleine groep samen met andere kinderen. De bijeenkomsten vinden na schooltijd plaats in een vertrouwde omgeving, zoals een leslokaal op school of een ruimte in de wijk. In totaal komt uw kind elf keer naar de groep. We werken dan ongeveer een uur samen. Thuis kunnen jullie samen verder oefenen en  ook op school met hulp van de juf of meester.

 • Wat is er te doen en welke voorzieningen zijn er?

  Een overzicht van wat er te doen is op het gebied van activiteiten en andere voorzieningen voor ontmoetingen in Schiedam staat bij Ontmoeten.
  U kunt ook rechtstreeks kijken op de sociale kaart van Schiedam via Wijkconnect.

 • Kleding nodig?

  Kledingbank

  In de Gorzen is een kledingbank gevestigd. Deze is ondergebracht in de WOT (Lelielaan)

  De openingstijden:

  Dinsdag:             10.00-12.00 uur
  Donderdag:         15.30-17.30 uur

  Ook in Nieuwland is er weer een kledingbank: vanaf woensdag 13 oktober op van der Hallstraat 94

  De openingstijden:

  Woensdag:         13.00-15.30 uur
  Vrijdag:               13.00-15.30 uur
  Zaterdag:            13.00-15.30 uur

  Deze (kinder)kledingbanken zijn bedoeld voor bewoners van Schiedam welke op of onder het minimum leven. Cliënten van de voedselbank kunnen in aanmerking komen voor de kledingbank, hiervoor kunt u  contact opnemen met het WOT (WijkOndersteuningsTeam) in uw wijk of uw zorgverlener.