MENU
 

Waarvoor naar WOT?

Ondersteuning in uw eigen wijk
U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En komt u er niet uit, dan zoekt u informatie, advies of hulp bij uw familie, buren, vrienden of kennissen. Maar soms weten zij het ook niet of is een situatie te ingewikkeld. Dan kunt u naar het WOT in uw eigen wijk. Het WOT ondersteunt bij het verhelderen van uw vraag en kijkt samen met u naar mogelijkheden. U kunt bij het WOT terecht met vragen over geldzaken, relaties, opvoeden, opgroeien, inkomen, (jeugd)zorg, voorzieningen, activiteiten of vrijwilligerswerk.

Toegankelijk en voor iedereen
Het WOT is voor bewoners van 0 tot 100. Samen kijken we hoe we uw vraag zo goed mogelijk kunnen beantwoorden of bij welke organisatie, instantie of stichting u terecht kunt.

Meldpunt verplichte zorg (Wvggz)
Heeft u zorgen over iemand in uw omgeving. Een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Lijkt  er sprake te zijn van psychische stoornis, maar zo ernstig dat vrijwillige zorg niet meer mogelijk is, dan kunt u dat melden. U komt dan in contact met het Meldpunt verplichte zorg van de gemeente Schiedam. U kunt hier een melding doen over personen waarvan u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben.
Lees bij 'Hoe werkt WOT' hoe het verloopt nadat u een melding heeft gedaan.
U kunt u melding op verschillende manieren doen. Via deze link kunt u een mail sturen waarin u een beschrijving kunt geven van de situatie. Op deze manier krijgt de gemeente snel een beeld van de melding en de situatie van de betrokkene. Een tweede manier is om telefonisch te melden. Dat kunt u doen via het telefoonnummer 010 – 21 91 600. Dit nummer is van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar. De derde mogelijkheid is het melden in persoon. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken. U kunt dan zelf uw melding beschrijven tegenover een van onze medewerkers.
Let op: is er sprake van spoed? Daar is dit meldpunt expliciet niet voor bedoeld. Bij acute situaties dient u alarmnummer 112 te bellen. Het Meldpunt verplichte zorg is alleen voor situaties waarvan u denkt dat verplichte zorg nodig is voor een persoon. Voor vrijwillige zorg kunt u contact opnemen met WOT Schiedam. Heeft uw situatie meer betrekking op overlast of een burenruzie? Dan kunt u daarvoor een melding doen op de website van de Gemeente Schiedam.

(Alvast) zelf aan de slag
Hieronder staan een aantal vragen die vaker worden gesteld. Zo kunt u alvast zelf kijken welke mogelijkheden er in Schiedam zijn op het gebied van zorg en welzijn.

 
 
 • Waar vind ik ondersteuning bij: computervaardigheden, brieven aan instanties/sollicitaties/ kwijtscheldingen/post ordenen/ belastingen/ bezwaarschriften?

  • Open leercentrum (hier is onder andere netwerkschuldpreventie van Humanitas aanwezig om mensen te helpen, hier kan gebruik gemaakt worden van computers e.d.)
  • Computerles in wijkcentrum oost
  • Thuisadministratie van Humanitas, Als u het moeilijk vindt om formulieren in te voeren kunt u hulp aanvragen bij de Formulierenbrigade. www.stroomopwaarts.nl/Inwoners/Formulierenbrigade
  • Financieel spreekuur (Wot Oost)
  • Thuisadministratie via seniorenwelzijn (voor 65 plussers)
  • Voor bezwaarschriften kunt u naar het juridisch loket. Er zijn ook voorbeeldbezwaarschriften op internet.
  • Belastingen: de toeslagen: verwijzing naar de formulierenbrigade.
  • Voor inkomsten belasting is er eens per jaar (in Oost in ieder geval) de mogelijkheid voor mensen om gebruik te maken van iemand via Minters die mensen mee helpt invullen.
  • De Sociale Raadslieden www.lokaaltotaal.nl/schiedam/organisaties-en-verenigingen/s/sociaal-raadslieden/instituut-sociaal-raadslieden
  • Daarnaast het SOOS Blauwhuis (wel eerst lid worden, alleen 55 plus)
  • De Belastingdienst zelf, het gehele jaar (eerst afspraak maken).
  • WOT Groenoord : op de wijkochtend elke vrijdag van 9.30 - 12.00
 • Waar vind ik informatie over regelingen voor ondernemers die gedupeerd zijn door CORONA

  Vanuit het Rijk zijn diverse tijdelijke financiële regelingen opgesteld. Het doel van deze regelingen is zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen. Gemeente Schiedam heeft speciaal voor ondernemers een lijst samengesteld met vragen en antwoorden op de pagina Ondernemen en Corona.

  Uitgelicht:

  U kunt ook contact opnemen met de accountmanagers van Gemeente Schiedam of met het Ondernemersloket.

 • Waar vind ik informatie over de herstel kinderopvangtoeslag 2005 en 2019

  Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom?
  Op de website van de belasingdienst is alle informatie over de hersteloperatie te vinden op deze pagina
  Heeft u hierover nog geen contact gehad met de belastingdienst? Meld u dan aan bij het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag.Zij helpen u verder.

 • Hoe vraag ik een uitkering aan? waar moet ik zijn, kan ik een voorschot krijgen?

  U kunt een afspraak maken bij Stroomopwaarts op de Broersvest te Schiedam. Er is de mogelijkheid een voorschot aan te vragen. Jongeren tot en met 27 jaar kunnen zich melden bij Stroomopwaarts, afdeling Start ‘n Go.

  Meer informatie

  U kunt tegenwoordig ook on-line uw bijstandsuitkering aanvragen via deze link, kijk wel eerst of u alle papieren die nodig zijn voor de aanvraag op uw computer heeft zodat u de aanvraag volledig kunt versturen en of u aan de voorwaarden voldoet.

  Voor meer informatie over bijstand klik hier

 • Ik heb een laag inkomen: Welke instanties, regelingen en mogelijkheden zijn er in Schiedam?

 • Ik heb schulden: hoe krijg ik overzicht / hoe kom ik er vanaf? Kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening?

  Financieel Spreekuur

  Netwerkschuldpreventie van Humanitas

  Aanmelden via Stroomopwaarts voor Schuldhulpverlening.

  www.zelfjeschuldenregelen.nl

  Uiteraard kunt u ook binnen lopen tijdens de spreekuren van uw WOT om te bspreken wat de mogelijkheden zijn.

  Veel WOTS hebben hiervoor ook speciale spreekuren, deze staan aangegeven in de agenda van uw WOT

 • Ik heb juridische vragen: waar kan ik terecht?

 • Heb ik recht op toeslagen?

  U kunt hier kijken of u in aanmerking komt https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ . Mocht u hulp hebben bij de aanvraag kunt u terecht bij de formulierenbrigade. Kijk op de pagina van uw WOT wanneer zij aanwezig zijn.

 • Komt u geld tekort? Kunt u niet alle rekeningen betalen?

  Doe de geldfit-test!

  Welkom bij de Geldfit-test. Als je deze test invult kunnen we je gericht advies geven. We stellen je een paar korte vragen, waarmee we kunnen bepalen welke tips voor jou relevant zijn. De gegevens die je invult in de test worden op anonieme wijze verwerkt. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring.

   

  www.geldfit.nl

 • Sociaal Raadslieden

  Sociaal-juridische advisering

  Nederland kent allerlei wetten, regelingen en voorzieningen. Maar het is niet altijd eenvoudig om erachter te komen welke op uw situatie van toepassing zijn en hoe u ervan gebruik kunt maken. De medewerkers van deze dienst, de sociaal raadslieden, hebben zich hierin gespecialiseerd en helpen u graag met informatie, advies, begeleiding en bemiddeling.

  Deze dienst fungeert ook als Toeslagenservicepunt van de Belastingdienst en geeft u desgewenst advies over voor alle belastingtoeslagen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget.

  De sociaal raadslieden zijn actief in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. In Vlaardingen en Maassluis kunt u ons direct benaderen. In Schiedam loopt sociaal juridische advisering via de Wijk Ondersteunings Teams (WOTs). De medewerkers van de WOTS hebben veel kennis zelf en kunnen indien zij dat nodig vinden de raadslieden inschakelen.

 • Hulp nodig bij invullen papieren?

  In dringende gevallen kunt u wel een afspraak maken bij de Formulieren Brigade op de Broersvest. U belt dan naar Stroomopwaarts op 010 - 246 55 55.

  Meer info:

  Alleen op afspraak!

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Of wilt u dat iemand met u meekijkt bij het invullen van een formulier? Dan kunt u terecht bij de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts.

  De Formulierenbrigade helpt u bij het aanvragen van: 

  Huur- en zorgtoeslag

  Stichting Leergeld

  Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Collectieve Aanvullende Verzekering

  Kinderopvangtoeslag

  Individuele inkomenstoeslag

  Bijzondere bijstand en sociale lening

  Hulp bij aanvraag schuldhulpverlening 

  Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

  Uitprinten uitkeringsspecificatie

 • Heb ik recht op de voedselbank?

  Heeft u te weinig inkomsten en te hoge vaste lasten  of misschien schulden waardoor het steeds moeilijker is om geld over te houden om eten te kopen.

  *Door het Corona- virus kunnen wij nog steeds uw aanvraag doen, u moet wel alle papieren digitaal aan kunnen leveren. Wij kunnen u uitleggen welke dat zijn en kijken hoe we u kunnen ondersteunen bij het verzamelen.

  *U kunt langs komen bij uw  WOT zodat wij samen kunnen kijken of u misschien recht heeft op voorzieningen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of een vorm van bijzondere bijstand. Of kijken hoe we de vaste lasten kunnen verlagen. Mocht u vanwege te hoog inkomen niet in aanmerking komen voor deze voorzieningen dan kan het  zijn dat u door bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld schulden  of afbetalingsregelingen er niet genoeg geld over blijft  voor voedsel en u dus wel in aanmerking komt voor de Voedselbank.
  Mocht u liever eerst zelf willen kijken of u in aanmerking komt dan kunt u hier zelf deze lijst invullen: 

  Met aftrek van de vaste lasten op de lijst ( tv en mobiele telefoon maximaal 55 euro en zo zijn er meer uitzonderingen) moeten er minimaal de onderstaande bedragen overblijven voor voedsel.

  De nieuwe normbedragen per maand per gezin zijn:
  1 persoon = € 230
  2 volwassenen = € 325
  1 volwassene en 1 kind = € 325
  1 volwassene en 2 kinderen = € 420
  2 volwassenen en 2 kinderen = € 515
  1 volwassene en 3 kinderen = € 515

  U mag dus maximaal 230 euro te besteden hebben voor een huishouden van 1 persoon. Voor elke volwassene of kind extra, komt daar 95 euro bij. Een huishouden van 2 volwassenen met 1 kind mag dus maximaal (€ 230 + € 95 + € 95) 420 euro te besteden hebben.

  Informeer ook over de kledingbank.

  Meld u aan en een medewerker belt u om door te spreken of u in aanmerking komt en u verder aan te melden :  contact