MENU
 

Waarvoor naar WOT?

Ondersteuning in uw eigen wijk
U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En komt u er niet uit, dan zoekt u informatie, advies of hulp bij uw familie, buren, vrienden of kennissen. Maar soms weten zij het ook niet of is een situatie te ingewikkeld. Dan kunt u naar het WOT in uw eigen wijk. Het WOT ondersteunt bij het verhelderen van uw vraag en kijkt samen met u naar mogelijkheden. U kunt bij het WOT terecht met vragen over geldzaken, relaties, opvoeden, opgroeien, inkomen, (jeugd)zorg, voorzieningen, activiteiten of vrijwilligerswerk.

Toegankelijk en voor iedereen
Het WOT is voor bewoners van 0 tot 100. Samen kijken we hoe we uw vraag zo goed mogelijk kunnen beantwoorden of bij welke organisatie, instantie of stichting u terecht kunt.

Meldpunt verplichte zorg (Wvggz)
Heeft u zorgen over iemand in uw omgeving. Een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Lijkt  er sprake te zijn van psychische stoornis, maar zo ernstig dat vrijwillige zorg niet meer mogelijk is, dan kunt u dat melden. U komt dan in contact met het Meldpunt verplichte zorg van de gemeente Schiedam. U kunt hier een melding doen over personen waarvan u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben.
Lees bij 'Hoe werkt WOT' hoe het verloopt nadat u een melding heeft gedaan.
U kunt u melding op verschillende manieren doen. Via deze link kunt u een mail sturen waarin u een beschrijving kunt geven van de situatie. Op deze manier krijgt de gemeente snel een beeld van de melding en de situatie van de betrokkene. Een tweede manier is om telefonisch te melden. Dat kunt u doen via het telefoonnummer 010 – 21 91 600. Dit nummer is van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar. De derde mogelijkheid is het melden in persoon. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken. U kunt dan zelf uw melding beschrijven tegenover een van onze medewerkers.
Let op: is er sprake van spoed? Daar is dit meldpunt expliciet niet voor bedoeld. Bij acute situaties dient u alarmnummer 112 te bellen. Het Meldpunt verplichte zorg is alleen voor situaties waarvan u denkt dat verplichte zorg nodig is voor een persoon. Voor vrijwillige zorg kunt u contact opnemen met WOT Schiedam. Heeft uw situatie meer betrekking op overlast of een burenruzie? Dan kunt u daarvoor een melding doen op de website van de Gemeente Schiedam.

(Alvast) zelf aan de slag
Hieronder staan een aantal vragen die vaker worden gesteld. Zo kunt u alvast zelf kijken welke mogelijkheden er in Schiedam zijn op het gebied van zorg en welzijn.

 
 
 • Wat moet ik doen om een woning te huren in Schiedam / hoe vraag ik een woonpas aan?

  Om een woning te kunnen huren in Schiedam moet u een woonpas aanvragen. Dit doet u via www.woonnetrijnmond.nl. De formulierenbrigade kan u helpen om u in te schrijven. Aanmelden voor WoonnetRijnmond vereist een vergoeding. Let op: U moet minimaal 18 jaar zijn, u heeft een inkomensverklaring nodig (alleen digitaal te verkrijgen via www.mijnoverheid.nl). Ook kunt u de belastingtelefoon bellen om deze aan te vragen.

  https://www.schiedam.nl/a-tot-z/wonen  voor meer informatie over wonen in Schiedam.

  Het WOT kan u niet helpen bij het eerder verkrijgen van een woning !

 • Briefadres aanvragen

  In bepaalde gevallen kunt u een briefadres aanvragen. Er worden strenge voorwaarden gehanteerd voor het toewijzen van een briefadres. Alleen in bepaalde gevallen kunt u een briefadres aanvragen. Lees hier :https://www.schiedam.nl/a-tot-z/briefadres 

  Aanvragen

  • De aanvraag voor een briefadres dient u in bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt
  • Vraag online aan met of zonder DigiD
  • U kunt ervoor kiezen om geheimhouding aan te vragen van uw adresgegevens
  • Als u in het bezit bent van een parkeervergunning zal deze worden beëindigd
 • Hoe krijg ik urgentie op een woning?

  Het WOT kan u niet helpen bij het sneller verkrijgen van een woning.

  Om een inschatting te maken of u in aanmerking komt voor urgentie , vult u het vragenformulier in op vragenlijst SUWR het SUWR voert de urgentietaak uit. Het aanvragen vereist een vergoeding.

  Na het afgeven van de urgentie is het de bedoeling dat u drie maanden lang zoveel mogelijk reageert op passend woningaanbod op www.woonnetrijnmond.nl. Op deze website adverteren de woningcorporaties dagelijks hun nieuwste woningaanbod.
  De urgentieverklaring biedt slechts een minimale oplossing. Het verstrekken van de urgentie is dus niet bedoeld om te kunnen verhuizen naar een mooiere of grotere woning.

   

 • Ik heb een huurachterstand / kan mijn huur niet (meer) op tijd betalen / hoe voorkom ik een huisuitzetting?

  Neem contact op met uw verhuurder. In het algemeen kunt u een betalingsregeling treffen. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt een afspraak maken bij het WOT. We kunnen dan samen met u kijken wat er mogelijk is. U kunt ook kijken op www.steunpunt-huisuitzetting.nl Als u huurt bij Woonplus kunt u contact opnemen met een medewerker van incasso op 010 2045100 bereikbaar tot 11.00. Huurt u bij Woonplus, dreigt er woninguitzetting en heeft u een gezin met jonge kinderen, dan komt u wellicht in aanmerking voor het Preventie woninguitzetting.

 • Ik kan mijn hypotheek niet meer betalen

  Neem contact op met uw hypotheekverstrekker. Let op: Bij het WOT kunt u niet terecht voor woningen. We kunnen wel samen met u kijken wat er mogelijk is.

 • Dakloos of thuisloos : wat nu?

  Het WOT kan u niet helpen bij het vinden van een woning, als u geen computer heeft kunt u langs komen op de wijkochtenden om hulp krijgen bij het inschrijven op woonnetrijnmond. Kijk hiervoor op uw WOT wanneer de wijkochtend in uw wijk is en maak een afspraak.

  Bent u dakloos : Klik hier

  Wilt u zich aanmelden voor de nachtopvang? Bij het Loket Centraal Onthaal kunt u zich aanmelden* om een Centraal Onthaalpas (beschikking) aan te vragen. De openingstijden van het loket bij het Stadskantoor zijn: dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur. Als er niet direct plek is, komt u op de wachtlijst te staan.

  Voor verblijf in de nachtopvang geldt een eigen financiële bijdrage. 

  Dreigt u binnenkort dakloos te worden? Neem contact op uw WOT

  Postadres aanvragen
  Mensen die thuisloos zijn, maar wel een verblijfadres hebben in Schiedam kunnen, mits ze voldoen aan criteria en de verwachtingen, in aanmerking komen voor het verkrijgen van een (tijdelijk) briefadres in Schiedam. Voordelen van een (tijdelijke) briefadres: men kan een uitkering en zorgverzekering aanvragen, de schuldhulpverlening kan worden opgestart, men kan zich inschrijven voor een woonpas etc etc.

  U kunt contact opnemen met de Gemeente via 14010 om een afspraak om te bespreken of u in aanmerking komt voor een briefadres en om de benodigde papieren in te vullen op het Stadserf te Schiedam. Ook kunt u zelf bellen voor een afspraak.

  Bij het WOT maakt u het plan van aanpak:
  - Inkomen
  - Schulden
  - Huisvesting
  - Andere vorm van hulpverlening bijv. Antes, GGZ

  Criteria voor een tijdelijk (3 maanden) postadres
  - U heeft aantoonbaar de beschikking over verblijfadressen in Schiedam
  - Regiobinding ( u heeft in de afgelopen 3 jaar – een aanzienlijke periode in Schiedam gewoond) en/of sociale binding (familie en vrienden (sociale netwerk) ligt vooral in Schiedam
  - U  geeft volledige openheid van zaken over uw situatie (het is niet de bedoeling dat een briefadres wordt benut om onder andere regels uit te komen (fraude))
  - Een check op het bestaan van het verblijf op het genoemde adres(sen) is positief
  - Na de eerste 3 maanden beoordeelt de regisseur zorg en veiligheid of u inzet toont om uw situatie te verbeteren. Bij een positieve beoordeling kan het briefadres tijdelijk worden verlengd.

  NB: Zodra een uitkering wordt aangevraagd doet Stroomopwaarts zelf ook een onafhankelijk onderzoek naar uw situatie.

  De verwachtingen waaraan u moet voldoen en die gekoppeld zijn aan het postadres:
  - U doet  zichtbaar en aantoonbaar uw best om uit de moeilijke situatie, waarin u verkeert, te komen, eventueel met begeleiding van een WOT.
  - Indien u een tijdelijk (3 maanden) postadres heeft moet men iedere 2 weken in persoon de post komen ophalen.
  Voldoet u niet aan de bovengenoemde verwachtingen, dan volgt eerst een waarschuwing en bij een uitblijven van een verbetering, kan het leiden tot een uitschrijven uit de gemeente, waarbij een eventuele uitkering dan komt te vervallen.

  Postadres is Jan van Avennesstraat 32.

  Men dient 1 x per 2 weken de post op te halen. Ook dient men per maand een adreslijst in te vullen met daarop het verblijf gedurende de nachten. Adreslijsten dienen gemaakt te worden en op het Stadserf 32 komen te liggen. Indien iemand de eerste keer verzuimd de post op te halen dan krijgen zij een telefonische waarschuwing van Incentive. Is iemand eenmaal uitgeschreven dan wordt de post door Incentive retour afzender gezonden.
  Elke 3 maanden wordt gekeken hoe de situatie is met betrokkene.

  Het postadres is voor maximaal 1 jaar.

   

   

 • Ik wil mijn huurtoeslag wijzigen of huurtoeslag aanvragen

  Helaas kan door Corona de formulierenbrigade niet aanwezig zijn in de WOT's

  U kunt  terecht op afspraak i.v.m. Corona bij Stroomopwaarts op de Broersvest ook daar heeft de formulierenbrigade  spreekuren.

  U kunt ook op de website van de belastingdienst https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/  alvast een proefberekening maken zodat u zelf al kunt kijken of u in aanmerking komt.

  Klikt u hier om naar de proefberekening te gaan

  Nieuw in 2020 : De maximale inkomensgrenzen vervallen waardoor de huurtoeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk en over een langer inkomenstraject wordt afgebouwd. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. 

 • Overlast in de buurt, waar kan ik terecht?

  Ervaart u overlast van uw buren? U kunt een melding doen bij je verhuurder. Als u huurt bij woonplus kunt u online een registratieformulier overlast invullen. Uiteraard kunt ook de wijkagent benaderen. Voor overlast in de buitenruimte, zoals vernieling, vervuiling of andere ongemakken, kunt u contact opnemen met de gemeente of de BuitenBeter-app installeren, waarmee u een foto kunt maken en dit rechtstreeks naar de gemeente kunt versturen.

  Regisseur Woonoverlast  kan voor u aan de slag

  In Schiedam moet iedereen met plezier kunnen wonen, dus zonder overlast van buren en zonder uitbuiting door ‘huisjesmelkers’. Ondervindt u toch overlast of vindt u dat u wordt uitgebuit door uw huisbaas? Dan gaat de Regisseur Woonoverlast van de gemeente Schiedam daarmee aan de slag. De gemeente kan dan bemiddelen, een boete of verbod opleggen, of zelfs een woning sluiten.

  Meld uw klacht via contact@schiedam.nl of bel 14010.

  Zie: schiedam.nl/a-tot-z/rotterdamwet

  Bewonersondersteuner
  Kunt u bij genoemde organisaties niet terecht met uw vraag?
  Benader dan de  bewonersondersteuner van het Team
  Wijkontwikkeling van de gemeente. De bewonersondersteuner
  kan u ondersteunen en doorverwijzen naar de juiste plek op het
  gebied van wonen.  Zie schiedam.nl/a-tot-z/ en voeg de naam
  van uw wijk toe.

   

 • Ik maak me zorgen over mijn buren, wat kan ik doen?

  Ik maak me zorgen over een buurtgenoot: Ga in gesprek met je buurtgenoot waar u zich zorgen over maakt. Vertel over uw zorgen en vraag een reactie. U kunt aanbieden om ergens te helpen of samen met de persoon hulp zoeken. U kunt bij het WOT terecht om samen te kijken wat er mogelijk is.

 • Wie kan me helpen met kleine klusjes in huis, zoals een schilderijtje ophangen?

  Via de website van servicepunt vrijwilligers Schiedam vind u adressen voor laagdrempelige hulp in uw buurt. www.vrijwilligersschiedam.nl/waar-kan-ik-terecht-met-mijn-hulpvraag/

 • Welke maatregelen zijn er rondom het CORONAvirus in Schiedam

  De maatregelen rondom het Coronavirus in Schiedam zijn te vinden op de website van Gemeente Schiedam

 • Ik heb een probleem met mijn verhuurder

  BETAALT U TE VEEL HUUR?

  Het Huurteam Schiedam kan u helpen!

  Woont u in Schiedam en huurt u een woning van een particuliere verhuurder? Uit onderzoek blijkt dat veel particuliere verhuurders te hoge huurprijzen vragen of de woning slecht onderhouden.

  Gemiddeld betaalt een huurder €140,- per maand te veel aan zijn huisbaas. U heeft dan recht op huurverlaging. Het huurteam komt bij u langs om de woning op te meten en de maximale huurprijs van uw woning te berekenen.

  Betaalt u teveel huur, dan zorgt Huurteam Schiedam ervoor dat uw huur wordt verlaagd.

  Huurteam Schiedam wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Schiedam. Er zijn geen kosten verbonden aan de diensten van Huurteam Schiedam.  Wilt u weten wat het huurteam voor u kan betekenen? Vind hier meer informatie over:

  BEL 010 21 42 799 VOOR EEN AFSPRAAK OF VUL HET CONTACTFORMULIER IN!