MENU
 

Hoe werkt WOT?

U kunt bellen (010 754 15 15), mailen (info@wotschiedam.nl) of het contactformulier op deze website invullen om een afspraak te maken voor een eerste gesprek. Tijdens openingstijden kunt u gewoon bij uw WOT binnenlopen voor een kort eerste gesprek of om een afspraak te maken voor een uitgebreider gesprek. Dat gesprek kan ook bij u thuis plaatsvinden als u dat prettig vindt.

Na het gesprek wordt bekeken wie u het beste kan ondersteunen. Dit wordt uw eigen contactpersoon. De contactpersoon helpt u eerst om uw vraag of probleem helder te krijgen. Samen onderzoekt u vervolgens wie kan helpen bij de beantwoording of oplossing ervan.

Dan wordt er ook gekeken of u hulp kunt krijgen van iemand uit uw eigen omgeving. Bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, kerk, moskee, school of vereniging. Als het echt nodig is, kan uw contactpersoon u in contact brengen met andere, meer gespecialiseerde hulpverleners.

Uw contactpersoon zoekt altijd samen met u naar een duurzame oplossing. Dit vraagt ook van u dat u zich voldoende inspant om uw situatie te verbeteren. Het WOT behandelt hulpvragen altijd vertrouwelijk. Het WOT vraagt eerst toestemming voordat uw informatie met anderen wordt gedeeld. Aan de ondersteuning door het WOT zijn geen kosten verbonden.

Cliëntondersteuning
De wettelijk verplichte cliëntondersteuning is ondergebracht in het WOT. Indien u twijfelt over de objectiviteit van de cliëntondersteuner, dan mag u het WOT daarop wijzen. Er wordt dan samen met u gekeken naar een oplossing en een vorm van cliëntondersteuning waar u wel vertrouwen in heeft. Dit kan iemand uit een ander WOT zijn, ondersteuning door een sociaal raadsman of raadsvrouw of iemand anders uit uw netwerk waar u vertrouwen in heeft.

Klachtenafhandeling
Heeft u een klacht over de manier waarop u door het WOT bent behandeld? Neemt u dan contact op met het WOT: 010 754 15 15 (doordeweeks van 08:00 tot 20:00 uur) of info@wotschiedam.nl. Er wordt dan samen met u gekeken of de klacht kan worden opgelost. Lukt dit niet, dan kunt u via de website van de gemeente Schiedam (www.schiedam.nl) een officiële klacht indienen. U kunt ook een brief aan het college van burgemeester en wethouders schrijven. Vergeet hierbij niet uw naam, adres, de datum, een omschrijving van de klacht én wie of wat het betreft te vermelden. 
U krijgt binnen 6 weken een reactie op uw officiële klacht.

Meer weten over het WOT?
Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van het WOT?  Volg ons op Facebook. Heeft u een algemene vraag over de WOT’s of hebt u een goed idee om uw eigen, buurt of woonomgeving te verbeteren of gezelliger te maken? Laat het ons weten via info@wotschiedam.nl.