MENU
 

Terug naar Nieuws


Actuele afspraken WOT - Corona

Bij voorkeur hebben we telefonisch, via de mail of via beeldbellen contact met u. Soms is het nodig om toch een afspraak maken om naar het WijkOndersteuningsTeam in uw wijk te komen. Het is dan belangrijk dat we heldere afspraken met elkaar maken:  
- u komt met 1 persoon tegelijkertijd naar binnen
- we ontsmetten onze handen
- u vult bij binnenkomst de gezondheidscheck in
- ons gesprek vindt plaats aan de balie achter kuchscherm of in een spreekkamer
- we hanteren, zoals overal 1,5 meter afstand
- we schudden geen handen
- we maken geen gebruik van koffie, thee en/ of toilet
Alvast bedankt voor uw medewerking: samen houden we het veilig!