MENU
 

Terug naar Nieuws


Hulp bij belastingaangifte in 2019

Het invullen van het belastingformulier is voor een aantal mensen een jaarlijks terugkerend struikelblok. Door een goede aangifte kan blijken dat men recht heeft op teruggave van een deel van de gemaakte kosten. Anderzijds kan een correcte belastingaangifte voorkomen dat iemand later opeens een naheffing krijgt. Ook dit jaar helpen speciaal opgeleide vrijwilligers mensen met een bruto inkomen tot maximaal  € 35.000,= bij het invullen van hun belastingaangifte over 2018 en die daarnaast géén inkomsten in box 3 hebben (spaargeld boven de vermogensvrijstellingsgrens of beleggingen). Voor deze gratis publieksservice werken Gemeente Schiedam, Bibliotheek Schiedam, DOCK en Seniorenwelzijn nauw samen.
 
Aanmelden
Wilt u van de Invulservice gebruik maken, dan kunt u vanaf maandag 11 maart een mondelinge afspraak maken op de locatie waar u  geholpen wilt worden bij het invullen van de aangifte. U ontvangt dan een bevestiging van de invulafspraak en informatie over wat u mee moet nemen. 

Data en afspraaklocaties Invulservice
Dinsdag 9 april 2019 in Wijkcentrum De Brug,  Heijermansplein 35
Woensdag 10 april 2019 in Seniorencentrum de 5 Molens, Nieuwe Damlaan 818
Donderdag 11 april in Huis van de Wijk Oost, Boerhavelaan 79
Vrijdag 12 april in Bibliotheek De Korenbeurs , Lange Haven 145

Let op!
- Er is géén telefonische afsprakenlijn meer!
- Deze ondersteuning geldt niet voor ondernemers.
- Bent u lid van een vakbond of ouderenorganisatie? Dan is het vaak mogelijk door deze organisaties geholpen te worden bij het invullen van uw belastingaangifte.