MENU
 

Waarvoor naar WOT?

Ondersteuning in uw eigen wijk
U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En komt u er niet uit, dan zoekt u informatie, advies of hulp bij uw familie, buren, vrienden of kennissen. Maar soms weten zij het ook niet of is een situatie te ingewikkeld. Dan kunt u naar het WOT in uw eigen wijk. Het WOT ondersteunt bij het verhelderen van uw vraag en kijkt samen met u naar mogelijkheden. U kunt bij het WOT terecht met vragen over geldzaken, relaties, opvoeden, opgroeien, inkomen, (jeugd)zorg, voorzieningen, activiteiten of vrijwilligerswerk.

Toegankelijk en voor iedereen
Het WOT is voor bewoners van 0 tot 100. Samen kijken we hoe we uw vraag zo goed mogelijk kunnen beantwoorden of bij welke organisatie, instantie of stichting u terecht kunt.

Meldpunt verplichte zorg (Wvggz)
Heeft u zorgen over iemand in uw omgeving. Een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Lijkt  er sprake te zijn van psychische stoornis, maar zo ernstig dat vrijwillige zorg niet meer mogelijk is, dan kunt u dat melden. U komt dan in contact met het Meldpunt verplichte zorg van de gemeente Schiedam. U kunt hier een melding doen over personen waarvan u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben.
Lees bij 'Hoe werkt WOT' hoe het verloopt nadat u een melding heeft gedaan.
U kunt u melding op verschillende manieren doen. Via deze link kunt u een mail sturen waarin u een beschrijving kunt geven van de situatie. Op deze manier krijgt de gemeente snel een beeld van de melding en de situatie van de betrokkene. Een tweede manier is om telefonisch te melden. Dat kunt u doen via het telefoonnummer 010 – 21 91 600. Dit nummer is van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar. De derde mogelijkheid is het melden in persoon. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken. U kunt dan zelf uw melding beschrijven tegenover een van onze medewerkers.
Let op: is er sprake van spoed? Daar is dit meldpunt expliciet niet voor bedoeld. Bij acute situaties dient u alarmnummer 112 te bellen. Het Meldpunt verplichte zorg is alleen voor situaties waarvan u denkt dat verplichte zorg nodig is voor een persoon. Voor vrijwillige zorg kunt u contact opnemen met WOT Schiedam. Heeft uw situatie meer betrekking op overlast of een burenruzie? Dan kunt u daarvoor een melding doen op de website van de Gemeente Schiedam.

(Alvast) zelf aan de slag
Hieronder staan een aantal vragen die vaker worden gesteld. Zo kunt u alvast zelf kijken welke mogelijkheden er in Schiedam zijn op het gebied van zorg en welzijn.

 
 
 • Dyslexieaanvraag: hoe werkt dat?

  Dit gaat via de leerkracht, gezinsspecialist en/of de individueel begeleider van de school van uw kind. Zij beoordelen aan de hand van de schoolresultaten of uw kind aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor vergoeding van dyslexiezorg. 

 • Mijn kind wordt 18: wat verandert er allemaal?

  Informatie hierover vind u op deze pagina van het nibud en een checklist vind u op deze pagina

 • Ik wil scheiden: wat komt er allemaal bij kijken?

  U kunt hiervoor terecht bij het WOT in uw eigen wijk.

  Een scheiding is een grote stap en heeft meestal ook grote financiele gevolgen, bij het WOT kunnen we met u meedenken wat de  gevolgen kunnen zijn en of er voorzieningen zijn om de gevolgen wat kleiner te maken. Zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen en de juiste voorzorgsmaatregelen kunt nemen om de toch al moeilijke periode zo soepel als mogelijk te laten verlopen.

  Het WOT kan u dan eventueel in contact brengen met een sociaal raadsman of raadsvrouw die u advies kan geven over wat er allemaal geregeld moet worden.

   

  Wijziging per 2020 : Vanaf 1 januari 2020 gaat de duur van de partneralimentatie omlaag. Een ex-partner betaalt dan nog 5 jaar partneralimentatie. Eerst was dat 12 jaar.

   

 • Waar vind ik ondersteuning bij schoolverzuim van mijn kind

  U kunt hiervoor terecht bij de gezinsspecialist op de school van uw kind.

 • Hoe regel ik schoolvervoer voor mijn kind?

  Als uw kind niet zelfstandig naar school kan gaan door bijvoorbeeld ziekte, een handicap of gedragsproblemen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van leerlingenvervoer.

  Informatie over het aanvragen van vervoer voor uw kind kunt u vinden via deze link met uw DigiD

   

 • Ik wil graag ondersteuning bij de opvoeding van mijn kinderen, waar kan ik terecht?

  Hiervoor kunt u terecht bij het WOT in uw eigen wijk. Elke fase van de opvoeding kan zo zijn eigen problemen hebben, soms loopt het gewoon even niet lekker.  Loop met uw vraag binnen bij de inloopspreekuren van uw WOT en wij verwijzen u door naar de juiste ondersteuning dan kan zijn bij het Centrum voor Jeugd en Gezin bijvoorbeeld bij het pedagogisch spreekuur of als u dat fijn vindt  komt er  iemand van het WOT bij u thuis om te kijken naar een soms simpele oplossing.


  Voorbeeld van activiteiten bij het CJG :  Moeders informeren moeders

                                                                      

  Als uw jongste kind jonger is dan 7 jaar kunt u ook hulp vragen via Homestart van Humanitas. Informatie is te vinden via deze link

 • Waar kan ik terecht voor vragen over of het melden van huiselijk geweld?

  Bel in noodsituaties altijd de politie via 112. Voor advies of hulp kunt u bellen met Veilig Thuis via 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). De website over huiselijk geweld kunt u vinden via deze link

   

  Masker 19

  Als een slachtoffer de woorden ‘masker 19’ uitspreekt, weet de apotheker dat de klant een melding wil doen van huiselijk geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. Het codewoord biedt zo uitkomst voor slachtoffers die in deze tijd niet naar een veilige plek kunnen om huiselijk geweld telefonisch te melden.

  Alle apotheken in Nederland ondernemen actie als iemand het codewoord noemt. Als een slachtoffer het codewoord ‘masker 19’ gebruikt en alleen is, nodigt de apotheker diegene uit om in een aparte ruimte samen Veilig Thuis te bellen. Als het slachtoffer samen met een ander de apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis. 

 • Bijeenkomsten over opvoeden

  Komkids Kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Bibliotheek Schiedam, slaan de handen ineen voor het nieuwe samenwerkingsverband: Samen Opgroeien: reeks van lezingen met een opvoedkundig thema. 
   

  Data 2020

  • 10 maart 2020: Opvoeden met een beperkt budget
  • 14 april: Gezond zwanger worden
  • 12 mei Gezond eten en bewegen
  • 9 juni (kinder)EHBO voor op vakantie
  • 8 september Puberbrein
  • 13 oktober Belang van lezen en voorlezen plus schrijversbezoek
  • 10 november Je Kind en media

  Tijdstip: Elke 2e dinsdag van de maand van 19:30 tot 21:00 |
  Locatie: Singel 24, ingang Marconistraat Schiedam
  Kosten: Gratis!

  Meld u aan via pedagogischkenniscentrum@komkids.nl

 • Wat is er te doen en welke voorzieningen zijn er?

   

  Bliep laat alle kinderen & jongeren meedoen

  Wat is bliep? 

  Alle kinderen moeten fijn kunnen opgroeien! Bliep helpt daar graag een handje bij. Op deze pagina vind je volop veel ideeën en inspiratie voor wat je als kind of jongere nodig kunt hebben. Zit er iets tussen waar jij gebruik van wil maken, dan helpen we je om dat mogelijk te maken. Ook als dat door je thuissituatie misschien lastig lijkt. Bliep is er voor iedereen.

  Naar de website van Blieb