MENU
 

Waarvoor naar WOT?

Ondersteuning in uw eigen wijk
U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En komt u er niet uit, dan zoekt u informatie, advies of hulp bij uw familie, buren, vrienden of kennissen. Maar soms weten zij het ook niet of is een situatie te ingewikkeld. Dan kunt u naar het WOT in uw eigen wijk. Het WOT ondersteunt bij het verhelderen van uw vraag en kijkt samen met u naar mogelijkheden. U kunt bij het WOT terecht met vragen over geldzaken, relaties, opvoeden, opgroeien, inkomen, (jeugd)zorg, voorzieningen, activiteiten of vrijwilligerswerk.

Toegankelijk en voor iedereen
Het WOT is voor bewoners van 0 tot 100. Samen kijken we hoe we uw vraag zo goed mogelijk kunnen beantwoorden of bij welke organisatie, instantie of stichting u terecht kunt.

(Alvast) zelf aan de slag
Hieronder staan een aantal vragen die vaker worden gesteld. Zo kunt u alvast zelf kijken welke mogelijkheden er in Schiedam zijn op het gebied van zorg en welzijn.

 
 
 • Dyslexieaanvraag: hoe werkt dat?

  Dit gaat via de leerkracht, gezinsspecialist en/of de individueel begeleider van de school van uw kind. Zij beoordelen aan de hand van de schoolresultaten of uw kind aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor vergoeding van dyslexiezorg. 

 • Mijn kind wordt 18: wat verandert er allemaal?

  Informatie hierover vind u op deze pagina van het nibud en een checklist vind u op deze pagina

 • Ik wil scheiden: wat komt er allemaal bij kijken?

  U kunt hiervoor terecht bij het WOT in uw eigen wijk. Het WOT kan u dan eventueel in contact brengen met een sociaal raadsman of raadsvrouw die u advies kan geven over wat er allemaal geregeld moet worden.

 • Waar vind ik ondersteuning bij schoolverzuim van mijn kind

  U kunt hiervoor terecht bij de gezinsspecialist op de school van uw kind.

 • Hoe regel ik schoolvervoer voor mijn kind?

  Als uw kind niet zelfstandig naar school kan gaan door bijvoorbeeld ziekte, een handicap of gedragsproblemen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van leerlingenvervoer. Informatie over het aanvragen van vervoer voor uw kind kunt u vinden via deze link

 • Ik wil graag ondersteuning bij de opvoeding van mijn kinderen, waar kan ik terecht?

  Hiervoor kunt u terecht bij het WOT in uw eigen wijk. Of u neemt contact op met uw Centrum voor Jeugd en gezin.

   Als uw jongste kind jonger is dan 7 jaar kunt u ook hulp vragen via Homestart van Humanitas. Informatie is te vinden via deze link

 • Waar kan ik terecht voor vragen over of het melden van huiselijk geweld?

  Bel in noodsituaties altijd de politie via 112. Voor advies of hulp kunt u bellen met Veilig Thuis via 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). De website over huiselijk geweld kunt u vinden via deze link