MENU
 

Waarvoor naar WOT?

Ondersteuning in uw eigen wijk
U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En komt u er niet uit, dan zoekt u informatie, advies of hulp bij uw familie, buren, vrienden of kennissen. Maar soms weten zij het ook niet of is een situatie te ingewikkeld. Dan kunt u naar het WOT in uw eigen wijk. Het WOT ondersteunt bij het verhelderen van uw vraag en kijkt samen met u naar mogelijkheden. U kunt bij het WOT terecht met vragen over geldzaken, relaties, opvoeden, opgroeien, inkomen, (jeugd)zorg, voorzieningen, activiteiten of vrijwilligerswerk.

Toegankelijk en voor iedereen
Het WOT is voor bewoners van 0 tot 100. Samen kijken we hoe we uw vraag zo goed mogelijk kunnen beantwoorden of bij welke organisatie, instantie of stichting u terecht kunt.

(Alvast) zelf aan de slag
Hieronder staan een aantal vragen die vaker worden gesteld. Zo kunt u alvast zelf kijken welke mogelijkheden er in Schiedam zijn op het gebied van zorg en welzijn.

 
 
 • Wat moet ik doen om een woning te huren in Schiedam / hoe vraag ik een woonpas aan?

  Om een woning te kunnen huren in Schiedam moet u een woonpas aanvragen. Dit doet u via www.woonnetrijnmond.nl. De formulierenbrigade kan u helpen om u in te schrijven. Aanmelden voor WoonnetRijnmond vereist een vergoeding. Let op: U moet minimaal 18 jaar zijn, u heeft een inkomensverklaring nodig (alleen digitaal te verkrijgen via www.mijnoverheid.nl). Ook kunt u de belastingtelefoon bellen om deze aan te vragen.

  https://www.schiedam.nl/a-tot-z/wonen  voor meer informatie over wonen in Schiedam.

 • Hoe krijg ik urgentie op een woning?

  Om een inschatting te maken of u in aanmerking komt voor urgentie , vult u het vragenformulier in op www.suwr.nl. SUWR voert de urgentietaak uit. Het aanvragen vereist een vergoeding.

   

 • Ik heb een huurachterstand / kan mijn huur niet (meer) op tijd betalen / hoe voorkom ik een huisuitzetting?

  Neem contact op met uw verhuurder. In het algemeen kunt u een betalingsregeling treffen. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt een afspraak maken bij het WOT. We kunnen dan samen met u kijken wat er mogelijk is. U kunt ook kijken op www.steunpunt-huisuitzetting.nl Als u huurt bij Woonplus kunt u contact opnemen met een medewerker van incasso op 010 2045100 bereikbaar tot 11.00. Huurt u bij Woonplus, dreigt er woninguitzetting en heeft u een gezin met jonge kinderen, dan komt u wellicht in aanmerking voor het Preventie woninguitzetting.

 • Ik kan mijn hypotheek niet meer betalen

  Neem contact op met uw hypotheekverstrekker. Let op: Bij het WOT kunt u niet terecht voor woningen. We kunnen wel samen met u kijken wat er mogelijk is.

 • Dakloos of thuisloos : wat nu?

  Als u dakloos bent en u wilt gebruik maken van de nachtopvang dan kunt u zich melden bij het Centraal Onthaal Loket van de gemeente Vlaardingen aan de Westnieuwland 6. Het CO Loket is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 – 12.00 uur. Denk aan het meenemen van uw legitimatiebewijs. De nachtopvang vindt plaats in ‘De Elementen’ in Vlaardingen en is bedoeld voor inwoners uit de gemeente Vlaardingen, Maassluis en Schiedam die dak- of thuisloos zijn.

   

  Thuisloos / bankslaper en/of onverzekerd: wat nu? Dit is voor mensen die in het verleden in Schiedam ingeschreven hebben gestaan of momenteel in Schiedam verblijven zonder inschrijfadres. U kunt contact opnemen met Ed van Zelm (010-219 1430) of Petra Agterdenbosch (010-219 1478) van de gemeente Schiedam. Er wordt op korte termijn een intake gesprek gemaakt om uw situatie te bespreken. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een briefadres. Daarnaast kunt u zich alvast melden bij een WOT. Wanneer u geen zorgverzekering heeft zal er gekeken worden of dit op korte termijn oplosbaar is. Komt u uit Vlaardingen of Maassluis en/of verblijft u daar en heeft u geen inschrijfadres? Dan verwijzen wij u naar de gemeente Vlaardingen aan de Westnieuwland 6.

   

   

 • Ik wil mijn huurtoeslag wijzigen of huurtoeslag aanvragen

  U kunt dit laten doen bij de formulierbrigade in de diverse WOT's op de speciale formulierenbrigade spreekuren. Kijk bij uw eigen WOT https://www.wotschiedam.nl/waar-vind-ik-mijn-wot wanneer zij aanwezig zijn.

  Ook kunt u terecht bij Stroomopwaarts  op de Broersvest ook daar hebben zij ook spreekuren.

  U kunt ook op de website van de belastingdienst https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/  alvast een proefberekening maken zodat u zelf al kunt kijken of u in aanmerking komt.

  Klikt u hier om naar de proefberekening te gaan

 • Overlast in de buurt, waar kan ik terecht?

  Ervaart u overlast van uw buren? U kunt een melding doen bij je verhuurder. Als u huurt bij woonplus kunt u online een registratieformulier overlast invullen. Uiteraard kunt ook de wijkagent benaderen. Voor overlast in de buitenruimte, zoals vernieling, vervuiling of andere ongemakken, kunt u contact opnemen met de gemeente of de BuitenBeter-app installeren, waarmee u een foto kunt maken en dit rechtstreeks naar de gemeente kunt versturen.

  Regisseur Woonoverlast  kan voor u aan de slag

  In Schiedam moet iedereen met plezier kunnen wonen, dus zonder overlast van buren en zonder uitbuiting door ‘huisjesmelkers’. Ondervindt u toch overlast of vindt u dat u wordt uitgebuit door uw huisbaas? Dan gaat de Regisseur Woonoverlast van de gemeente Schiedam daarmee aan de slag. De gemeente kan dan bemiddelen, een boete of verbod opleggen, of zelfs een woning sluiten.

  Meld uw klacht via contact@schiedam.nl of bel 14010.

  Zie: schiedam.nl/a-tot-z/rotterdamwet

  Bewonersondersteuner
  Kunt u bij genoemde organisaties niet terecht met uw vraag?
  Benader dan de  bewonersondersteuner van het Team
  Wijkontwikkeling van de gemeente. De bewonersondersteuner
  kan u ondersteunen en doorverwijzen naar de juiste plek op het
  gebied van wonen.  Zie schiedam.nl/a-tot-z/ en voeg de naam
  van uw wijk toe.

   

 • Ik maak me zorgen over mijn buren, wat kan ik doen?

  Ik maak me zorgen over een buurtgenoot: Ga in gesprek met je buurtgenoot waar u zich zorgen over maakt. Vertel over uw zorgen en vraag een reactie. U kunt aanbieden om ergens te helpen of samen met de persoon hulp zoeken. U kunt bij het WOT terecht om samen te kijken wat er mogelijk is.

 • Wie kan me helpen met kleine klusjes in huis, zoals een schilderijtje ophangen?

  Via de website van servicepunt vrijwilligers Schiedam vind u adressen voor laagdrempelige hulp in uw buurt. www.vrijwilligersschiedam.nl/waar-kan-ik-terecht-met-mijn-hulpvraag/