Hulp

Schiedam kent zes WijkOndersteuningsTeams (WOT's). Hier werken deskundigen op het gebied van opvoeden, geldzaken en schulden, Wmo, maatschappelijk werk, jeugd ggz, eenzaamheid en huiselijk geweld. WOT-medewerkers kunnen u ondersteunen bij de vragen waar u zelf, of samen met mensen in uw omgeving, even niet uitkomt. De WOT-medewerkers werken in hun wijk samen met allerlei organisaties. Bijvoorbeeld Mevis, Stroomopwaarts, de Formulierenbrigade, sociaal raadslieden, Centrum voor jeugd en gezin, huisartsen, scholen en allerlei andere maatschappelijke organisaties.

Spoed?

Het WOT is geen crisisorganisatie!

 • Als er direct gevaar is; bel altijd alarmnummer 112. Als het niet spoedeisend is, maar u heeft wel politie nodig, bel dan 0900-8844.
 • Bij huiselijk geweld of kindermishandeling; bel Veilig Thuis via telefoon 0800 2000. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
 • Bij acute psychiatrische problemen; bel uw huisarts voor een doorverwijzing naar de spoedeisende hulp psychiatrie van GGZ Delfland. 
 • Als er geen noodsituatie is, maar u maakt zich zorgen over iemand met een psychisch probleem, bel dan met het meldpunt verplichte zorg via 010 792 0150. Het meldpunt is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.
 • Bij (dreigende) afsluiting van energie of water; bel Stroomopwaarts via 010-246555.

Aanmelden

U kunt hier vinden hoe u contact kunt opnemen met het WOT.

Wanneer u langskomt tijdens een wijkinloop of spreekuur bij het WOT kunt u mogelijk meteen geholpen worden. Wanneer u belt of het contactformulier invult dan wordt u binnen vijf werkdagen teruggebeld. Als er meer hulp nodig is, dan moet u even wachten, dit kan vier weken duren. We zoeken dan iemand voor u met de juiste kennis om u verder te helpen. We kijken ook goed naar uw situatie en of er bijvoorbeeld dringend hulp nodig is.

Aanmelden van iemand uit uw omgeving

Heeft u zelf geen hulp nodig maar maakt u zich zorgen over iemand anders, dan kunt u natuurlijk samen met die persoon langskomen bij het WOT. U kunt ook voor die persoon het contactformulier invullen. Hier moet hij of zij wel toestemming voor geven.

Het gesprek

Binnen het WOT wordt bekeken wie u het beste kan ondersteunen. Dit wordt uw contactpersoon. Hij of zij neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een uitgebreider gesprek. Dit gesprek kan plaatsvinden bij het WOT, maar eventueel ook op een andere plek in de wijk. Als u dit prettig vindt kan uw contactpersoon ook bij u thuis langskomen. Uw contactpersoon helpt u om uw vraag of probleem helder te krijgen. Samen kijkt u hoe uw vraag zo goed mogelijk kan worden beantwoord. Er zijn verschillende mogelijkheden om ondersteuning te krijgen:

 • ondersteuning door iemand uit uw eigen omgeving;
 • ondersteuning door het WOT, hier zijn geen kosten aan verbonden;
 • ondersteuning door een organisatie die niet bij het WOT is ondergebracht. Uw contactpersoon kan dan, indien nodig, helpen met een aanvraag of indicatie.

Het WOT behandelt hulpvragen altijd vertrouwelijk. Het WOT vraagt eerst toestemming aan u voordat uw informatie met anderen wordt gedeeld. U kunt iemand meenemen naar het gesprek met uw contactpersoon als u dit prettig vindt.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

In de gemeente Schiedam kunt u voor vragen over zorg of ondersteuning terecht bij het WOT. Voor vragen over inkomen en werk kunt u terecht bij Stroomopwaarts. Maar, vindt u het lastig om hulp te vragen? Of weet u niet precies aan wie en welke vragen u moet stellen? Het kan prettig zijn als er iemand is die u daarbij helpt. De onafhankelijke cliëntondersteuner is er dan voor u. Zij werkt bij Adviespunt Zorgbelang. Onze dienstverlening is gratis.

Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan samen met u:

 • bekijken of u een buur, een vriend of een familielid kan vragen om u te helpen bij het voorbereiden van een gesprek of, om mee te gaan naar een organisatie;
 • een gesprek voorbereiden zodat u weet welke hulpvragen u kan stellen;
 • bekijken naar welke organisatie u het beste toe kan gaan; 
 • een afspraak maken en/of meegaan naar een afspraak. 

U kunt in contact komen met de onafhankelijk cliëntondersteuner voor Schiedam tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 929 4150. U kunt ook het algemene mailadres gebruiken: ocoschiedam@adviespuntzorgbelang.nl.