Organisatie

Wat is onze visie en missie?

Het Wijkondersteuningsteam in Schiedam:

  • ondersteunt Schiedammers bij het vergroten van hun veerkracht en het meedoen in de maatschappij;
  • is er voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken;
  • werkt outreachend, biedt maatwerk vanuit lef en durf, stimuleert de Schiedammer in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en regie en is dichtbij;
  • ondersteunt tot de Schiedammer zelfstandig verder kan of leidt de Schiedammer toe naar andere zorg en ondersteuning;
  • is een lerende, innoverende en creatieve organisatie waar medewerkers met verschillende expertises werken.

Hoe ziet onze organisatie eruit?

Sinds begin 2015 is de organisatie actief in Schiedam. Er zijn zes locaties waar het WOT te vinden is. Inwoners kunnen met hun hulpvraag dus altijd terecht in de eigen wijk.

De medewerkers in het WOT komen van verschillende organisaties en nemen verschillende expertise mee. Dit zijn in ieder geval: jeugd- en opvoedhulp, jeugd ggz, volwassenzorg, maatschappelijk werk, ouderenwerk, schuldhulpverlening en welzijnswerk. Hierdoor kan het WOT bij veel verschillende hulpvragen ondersteuning bieden. De organisaties die samenwerken in het WOT voor hulp aan volwassenen (18+) zijn: Buurtwerk, Dock, MEE Rotterdam Rijnmond, Minters, Pameijer, Rogplus, Seniorenwelzijn en Stroomopwaarts.

In 2022 is de jeugdhulp aanbesteed. Vanaf 1 januari 2023 voert Mevis de jeugdhulp (18-) uit voor de gemeenten Maasluis, Vlaardingen en Schiedam. Dit is van laagdrempelige hulp in het WOT tot specialistische hulp (jeugd ggz) wanneer dat nodig is. De aansturing van de medewerkers die uitvoering geven aan hulp voor volwassenen ligt bij de gebiedsmanagers die in dienst zijn van de gemeente Schiedam. Mevis is verantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers die uitvoering geven aan jeugdhulp.

In totaal zijn ongeveer 100 medewerkers werkzaam in het WOT in Schiedam.