Privacy

WOT Schiedam werkt op basis van een verklaring. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel privacywet genoemd) verplicht ons om netjes met uw informatie om te gaan.

Op deze pagina beschrijven we kort welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en welke rechten u heeft. Dit zijn de belangrijkste punten van de privacyverklaring:

  1. De medewerkers van uw WOT zijn verplicht uw gegevens geheim te houden. Deze informatie wordt alleen met uw toestemming met andere mensen gedeeld.
  2. Wij hebben informatie van u nodig om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Elke situatie is uniek. Daarom is het nodig om informatie, zoals uw persoonsgegevens, te vragen en in een beveiligd dossier op te slaan. Uw casemanager bij het WOT heeft toegang tot deze gegevens.
  3. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te geven, maar als u dit niet wil dan kunnen wij u niet goed helpen.
  4. Wanneer u ons informatie stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of WhatsApp), kan het zijn dat we die informatie bewaren. Dit maakt het mogelijk om u te helpen om uw vragen te beantwoorden. De informatie wordt in uw persoonlijke dossier opgeslagen in een goed beveiligd administratiesysteem.
  5. Wij kunnen ook informatie van andere organisaties ontvangen en opslaan in uw dossier. Denk bijvoorbeeld aan informatie van andere gemeenten of van scholen.
  6. Het doel van het opslaan van deze gegevens is dat wij in contact met u kunnen blijven en u kunnen helpen met uw vragen en ook niet steeds opnieuw om dezelfde informatie hoeven te vragen
  7. Vanaf het moment dat u hulp van ons krijgt worden uw gegevens 15 jaar bewaard. Voor jeugdhulp is dit 20 jaar en soms langer als dit noodzakelijk is.
  8. U heeft een aantal belangrijke rechten. U heeft recht om uw dossier te bekijken. U heeft ook recht om te vragen of gegevens in uw dossier kunnen worden gewijzigd. U kunt een klacht indienen, bijvoorbeeld als u vindt dat er niet goed met uw privacy is omgegaan. U kunt uw gegevens ook aan iemand anders overdragen of met iemand anders delen. U heeft recht om eerdere toestemmingen in te trekken.