Vroegsignalering

Wat doet STV

Stedelijk Team Vroegsignalering (afgekort STV) biedt vroegtijdige hulp aan kinderen die vast dreigen te lopen in hun sociale ontwikkeling op school en thuis. Dit doet het STV door te kijken naar het kind en de omgeving.

Het STV bestaat uit een team van professionals dat samen met ouders/verzorgers en de school kijkt hoe het kind het beste geholpen kan worden.

Voor wie is STV?

Vroegsignalering helpt kinderen die snel boos worden, vaak ruzie hebben of moeite hebben met het volgen van regels en afspraken op school en thuis. Het doel is om deze kinderen te ondersteunen, zodat ze zich thuis en op school beter kunnen ontwikkelen.

Onderzoek

Het STV wil kinderen helpen door te begrijpen waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen. Een onderzoek op school helpt om het kind beter te kennen. Zo zien we wat een kind goed kan, waar het in kan groeien en wat het nodig heeft. Het onderzoek duurt 2 dagdelen. We kijken hoe het kind de wereld begrijpt, of het gevoelens van anderen begrijpt, emoties herkent, en sociale regels kent. We onderzoeken ook het zelfbeeld van het kind en of het zijn gedrag kan aanpassen.

In gesprek met betrokkenen

Het Team Vroegsignalering praat met ouders, leraren en anderen om het kind beter te begrijpen. Ze vragen naar gebeurtenissen in het gezin en hoe de leraren en het kind met elkaar omgaan.

Advies

Als het onderzoek klaar is, geeft het STV advies aan de ouders, verzorgers en de school. Dit advies gaat over de beste manier om het kind te helpen. Het STV blijft helpen en kijkt samen met de ouders en leraren wat het beste is voor het kind.

Soms vraagt het STV extra hulp van andere professionals. Dit doet het STV alleen als de ouders of verzorgers het ermee eens zijn.

Privacy

Het STV deelt geen informatie met andere partijen zonder de toestemming van de ouders/verzorgers.