Sander van Steekelenburg aan het woord

06 | 10 | 2023

Mijn ondersteunende rol binnen het WOT

In het hart van de bruisende stad Schiedam, vindt u een belangrijke speler in de ondersteuning van de lokale gemeenschap: het Wijkondersteuningsteam (WOT). Binnen dit team ben ik, Sander van Steekelenburg, al bijna 3,5 jaar actief betrokken. Mijn reis bij het WOT begon in het oostelijke deel van de stad. Naarmate ik me meer thuis voelde in mijn rol en meer vaardigheden opdeed, werd ik ook gevraagd om de locatie Centrum-West te ondersteunen en later Groenoord. Sinds 1 januari werk ik stadsbreed en blijf ik verbonden aan het team Centrum-West.

Door het werken over de gehele stad, ontdek ik nieuwe aspecten van Schiedam en haar inwoners. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen om te leren en te groeien, en nieuwe manieren om de mensen in mijn gemeenschap te helpen.

Als ouderenadviseur is het mijn taak om ervoor te zorgen dat onze oudere bevolking de aandacht en zorg krijgt die zij verdienen. Ik ben er trots op dat ik in deze rol een verschil kan maken in hun leven. Ik ben 25 jaar oud en kom uit het Westland. Voordat ik bij het WOT kwam, voltooide ik mijn opleiding ‘maatschappelijk werk en dienstverlening’ in Den Haag. Deze achtergrond heeft mij een solide basis gegeven om mijn huidige werk te doen.

Van student tot specialist, mijn reis naar het WOT

Voordat ik bij het wijkondersteuningsteam werkzaam was, heb ik stage gelopen bij een welzijnsorganisatie, waar ik mij specifiek richtte op het werken met ouderen in het stadsdeel Haagse Hout. Het was mijn eerste ervaring met het werken met ouderen en het heeft een positieve indruk op me achtergelaten. Ik was getroffen door de wijsheid en levenservaring van deze groep en voelde dat ik veel van hen kon leren.

Toen ik een vacature zag bij de organisatie Seniorenwelzijn, wist ik meteen dat dit de eerste stap na mijn studie moest zijn.

Het werken met ouderen is een centraal thema in mijn werk. Tijdens het schrijven van mijn scriptie heb ik samengewerkt met ouderenconsulenten, wat mij een beter inzicht gaf in de behoeften en uitdagingen van deze specifieke doelgroep. Deze ervaringen hebben mijn vaardigheden en passie voor het werken met senioren verder aangescherpt, wat uiteindelijk leidde tot mijn huidige rol bij het WOT.

Mijn bruggenbouwende rol bij het WOT

Bij het WOT heb ik een zeer diverse rol. In de breedste zin van het woord, is mijn taak om mensen te helpen die tijdelijk een extra steuntje in de rug nodig hebben om weer zelfstandig te worden. Als hun situatie ingewikkelder is en zij structurele ondersteuning nodig hebben, neem ik de rol van doorverwijzer op me, zodat ze de intensieve hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Een van de belangrijke elementen van mijn werk is de wekelijkse inloopspreekuren. Tijdens deze uren beantwoord ik vragen van cliënten en geef ik advies over een breed scala aan onderwerpen. Voor kortdurende hulpvragen, bied ik directe assistentie. Als er praktische vragen zijn, verwijs ik hen naar de wijkochtend waar ze de nodige hulp kunnen krijgen. Als de vraag echter complexer is, zal er een uitvraag plaatsvinden en wordt er binnen het WOT gekeken welke collega het beste kan ondersteunen bij de hulpvraag die de bewoner heeft.

Voor grote hulpvragen, waarbij intensievere begeleiding vereist is, worden cliënten op een actielijst geplaatst. Vanaf daar zorgen we ervoor dat ze worden doorgestuurd naar een gespecialiseerde collega die hen kan helpen bij het navigeren door hun uitdagingen. Door mijn werk bij het WOT, kan ik een brug zijn tussen de mensen in Schiedam en de hulp die ze nodig hebben. Dit geeft me elke dag een gevoel van voldoening en doelgerichtheid.

De drijfveer achter mijn inzet

Mijn motivatie om hier te werken komt uit verschillende hoeken. Een belangrijke factor is mijn diepgaande affiniteit met ouderen. Ik heb veel respect voor hen. Ze hebben een schat aan ervaring, wijsheid en levensverhalen die ik fascinerend vind. Ze hebben zich hun hele leven ingezet voor de samenleving en verdienen onze zorg en ondersteuning.

Daarnaast vind ik het ontzettend fijn om te kunnen ondersteunen waar ik kan. Iedereen kan op een bepaald moment in zijn leven tegenslagen ervaren, en het is belangrijk dat er instanties zoals het WOT zijn om hulp en ondersteuning te bieden. Het geeft me een gevoel van doelgerichtheid om te weten dat ik een verschil kan maken in de levens van mensen wanneer ze het het meest nodig hebben.

Ten slotte vind ik het werken bij het WOT aantrekkelijk omdat het echt de 'spin in het web' is als het gaat om sociale diensten in Schiedam. We spelen een cruciale rol in het kijken naar de behoeften van elke bewoner en het bepalen welke instanties het beste gepositioneerd zijn om hen te helpen. Ik vind het leuk om die coördinerende rol te hebben en te zien hoe onze inspanningen leiden tot positieve resultaten voor de bewoners.

De verschillende vormen van hulp

We werken met een breed scala aan hulpvragen. Het onderscheid tussen deze hulpvragen is vooral gebaseerd op de complexiteit en duur van de ondersteuning die nodig is.

Een korte hulpvraag is er één die meestal binnen 3 tot 4 gesprekken opgelost kan worden. Deze vragen zijn vaak vrij eenvoudig en vereisen minimale begeleiding om tot een oplossing te komen.

Een grote hulpvraag daarentegen, betreft vaak meervoudige problematiek. Dit kunnen situaties zijn zoals huiselijk geweld, vervuilde woningen, dakloosheid, of mensen die worstelen met depressie. Deze vragen vereisen meer tijd, expertise en vaak de betrokkenheid van meerdere diensten om te behandelen.

Tijdens onze inloopspreekuren richten we ons op het adviseren van de bewoners, het opnemen van complexere vraagstukken en eventueel het beantwoorden van kleinere, praktische vragen. Bijvoorbeeld, iemand helpen bij het inschrijven op de website van Woonnet Rijnmond. Dit heeft in feite een filterfunctie, omdat het ons in staat stelt om snel en efficiënt hulp te bieden aan diegenen met eenvoudige vragen, terwijl we meer complexe problemen kunnen doorverwijzen naar de juiste diensten.

Onze wijkochtenden zijn ontworpen om meer praktische vragen aan te pakken. Denk hierbij aan het verzamelen van documenten voor een voedselbankaanvraag, het aanvragen van een DigiD of een jeugdsportfonds. Door deze gelaagde aanpak kunnen we de juiste hoeveelheid ondersteuning bieden aan iedereen die bij ons aanklopt voor hulp. Het is een systeem dat is ontworpen om niemand achter te laten en om iedereen in Schiedam de ondersteuning te bieden die nodig is.

Samenwerken voor Succes

In mijn rol bij het WOT is samenwerken met onze partners van cruciaal belang. Mijn ervaring met onze partners is over het algemeen erg goed. De partners waarmee ik te maken heb, variëren van organisaties die dagbesteding/activiteiten organiseren, zorgorganisaties, Rogplus, sociaal raadslieden, tot andere ketenpartners zoals huisartsenpraktijken en Veilig Thuis.

Naarmate ik langer bij het WOT werk, wordt het contact met deze partners gemakkelijker. Dit vergemakkelijkt de communicatie en maakt het mogelijk om beter in te spelen op de behoeften van onze cliënten.

Een van de uitdagingen die ik ervaar, is het vinden van de juiste mensen binnen de verschillende instellingen. Zeker omdat we sinds 1 januari werkzaam zijn in heel Schiedam. Gelukkig heb ik als medewerker de vrijheid om te beslissen hoeveel ik investeer in het opbouwen van deze relaties. Het is hierbij fijn dat collega’s elkaar meenemen in de ontmoetingen met partners, waardoor je sneller kan inspelen op de mogelijkheden binnen de stad in combinatie met de behoeften van onze doelgroep.

Bij hoe meer zaken ik betrokken raak, hoe groter mijn netwerk wordt. Met partners zoals Rogplus en Stroomopwaarts is het makkelijk schakelen, omdat ze deel uitmaken van het team. Regelmatige overleggen met zorgorganisaties/huisartsenpraktijken dragen ook bij aan goede contacten.

We streven ernaar om onze samenwerking met partners te verbeteren door middel van gestructureerde communicatielijnen. Het zou ideaal zijn als we een vast aanspreekpunt binnen elke organisatie hadden. Aan de andere kant is het voor onze partners ook prettiger als ze direct in contact kunnen komen met de juiste collega. We hebben op dit moment een algemeen nummer waar partners naar kunnen bellen en we werken met een actielijst om later terug te bellen.

We zouden graag werken met een telefoonlijst voor onze partners, maar dat wordt beperkt door AVG-regels en privacyoverwegingen. Partners kunnen echter wel cliënten aanmelden via e-mail of tijdens de inloopspreekuren. Bovendien is er binnen het WOT een makelaar die zich inzet binnen de nulde-lijn (welzijn), wat de samenwerking bevordert.