Opvoeden

Heeft u vragen?

In ieder gezin komen wel eens problemen voor. Problemen van ouders, van jongeren en kinderen, of problemen tussen ouders en kinderen. Dat hoeft niet erg te zijn, als u samen een goede oplossing vindt. Soms worden de problemen zo groot, dat het goed is om hulp te vragen.

Jeugdhulp

Misschien heeft u hulp nodig voor uw kind. Dit kunt u bij het WOT bespreken. Soms kunnen wij zelf ondersteuning bieden, soms is andere, meer specialistische hulp nodig. Dit noemen wij zorg in natura. U kunt dan kiezen uit de zorgaanbieders die de gemeente heeft ingekocht. Is die jeugdhulp in natura volgens u niet geschikt? Dan wordt er samen met u gekeken of een persoonsgebonden budget (PGB) in uw situatie echt nodig is. Aan een PGB zijn wel voorwaarden verbonden. U moet bij een PGB ook veel zaken zelf regelen. Dit wordt met u besproken.

Geestelijke gezondheidszorg

Als uw kind veel piekert, slecht slaapt, onrustig is of zich heel vaak boos of verdrietig voelt kan het zijn dat het psychische problemen heeft. In het WOT is kennis aanwezig op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor jeugd. Als het wat lichtere klachten zijn kan het WOT zelf helpen. Dit noemen we basis Jeugd GGZ. Soms is een doorverwijzing nodig naar meer specialistische Jeugd GGZ.

Hulp op school

Als het niet lekker gaat met uw kind op school, dan kunt u op school hulp vragen. Er kan dan een gezinsspecialist worden ingeschakeld. De gezinsspecialist is de contactpersoon voor u, uw kind en de school, en gaat kijken wat er aan de hand is. Soms is een adviesgesprek met kortdurende begeleiding genoeg. Als er meer hulp nodig is kan de gezinsspecialist u hierin ondersteunen.

Scheiden

Komt u er samen met uw partner niet meer uit en gaat u scheiden? Als u kinderen tot 18 jaar heeft, moet u een ouderschapsplan maken. In deze (vaak) onrustige periode kunt u bij het WOT uw verhaal kwijt. Ook helpen wij u dan om allerlei praktische zaken te regelen.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer in Schiedam is bedoeld voor kinderen die wegens een handicap, ziekte of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De gemeente biedt verschillende vervoersmogelijkheden aan, zoals een km-vergoeding eigen vervoer, vergoeding openbaar vervoer en aangepast vervoer (taxivervoer).
Op deze gemeente pagina van Schiedam staat informatie over de voorwaarden, procedures en bij vragen de contactgegevens. Daarnaast ook hoe een aanvraag leerlingenvervoer kan worden ingediend en wat daarvoor nodig is.

Vroegsignalering

Stedelijk Team Vroegsignalering (STV) helpt kinderen met probleemgedrag, zoals boosheid, ruzies en het overtreden van regels. We begrijpen dat kinderen dit gedrag vaak tonen omdat ze niet anders kunnen uiten. We helpen kinderen om zo goed mogelijk te groeien.

Meld een kind anoniem aan via vroegsignalering@wotschiedam.nl.

Hier kunt u ook terecht

Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom is het CJG er voor ouders en verzorgers, vanaf de zwangerschap tot een kind 18 jaar is. Ze kijken hoe kinderen zich ontwikkelen en bieden preventieve zorg; snel, in de (vertrouwde) omgeving en samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen.

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar, die in vertrouwen willen praten. Je kunt met hen bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website. Dit kan anoniem. Je kunt hier advies vragen, of gewoon je verhaal kwijt. De Kindertelefoon is bereikbaar via de website of via telefoonnummer 0800-0432 (gratis).

Mevis is onderdeel van het WOT. U kunt met uw vraag dus gewoon bij het WOT terecht. Dan wordt u in contact gebracht met Mevis en krijgt u een vaste contactpersoon. Deze jeugdprofessional zoekt samen met u naar de oplossing die nodig is.