(Weer) meedoen

Iedereen doet mee! Van jong tot oud, met of zonder beperking. We streven ernaar dat iedereen zoveel mogelijk deelneemt aan de samenleving. Want wie meedoet, voelt zich een stuk blijer. 

Samen met u

Het WOT denkt met u mee en ondersteunt waar nodig. Samen met u onderzoekt de WOT-medewerker wat precies uw vraag is. We bekijken wat u nog zelf kunt en wie u hierbij kan helpen. Misschien is er een goede vriend, familie of een buurman die u kan ondersteunen. En is er professionele hulp nodig, dan schakelen wij de juiste instanties in. Wilt u anderen ontmoeten? Of wilt u buitenshuis iets doen? Als u niet (of gedeeltelijk) kunt werken, is dagbesteding misschien iets voor u. Op die manier vult u de dag, blijft u in een ritme en zit u niet de hele dag alleen thuis. 

Praktische ondersteuning

Sommige mensen hebben juist praktische ondersteuning nodig voor een zelfstandig bestaan. Veel ouderen of mensen met een beperking krijgen ‘mantelzorg’: hulp van familie, vrienden of buren. U kunt ook huishoudelijke hulp aanvragen onder bepaalde voorwaarden. Als het nodig is, kunt u een beroep doen op extra hulpmiddelen of kunt u speciale voorzieningen in huis aanvragen bij de gemeente. Dit is hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In Het WOT werken mensen met kennis van de Wmo. Zij kunnen u verder helpen.

Wijkactiviteiten

Het WOT kijkt met u naar wat er in de wijk aan activiteiten te doen is, waarbij u kunt aansluiten. Er zijn bijvoorbeeld huiskamers waarin u andere buurtbewoners kunt ontmoeten. Ook organiseren we regelmatig verschillende workshops waarbij buurtbewoners elkaar tegenkomen. Wellicht loopt u tegen hetzelfde aan en kunt u elkaar helpen. 

Zelfstandig wonen

Zelfstandig wonen en meedoen klinken vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. Soms kunnen uw buren wat extra ondersteuning gebruiken. Het kan zijn dat zij moeite hebben met meedoen aan activiteiten, bijvoorbeeld door een ziekte of een (taal)beperking.

Taal

Wanneer u iemand kent die de Nederlandse taal niet machtig is kunt u samen naar het WOT komen. U kunt al veel voor uw buren betekenen wanneer u hen helpt mee te doen aan activiteiten. Meer informatie over taal en inburgering vindt u hier.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer in Schiedam is bedoeld voor kinderen die wegens een handicap, ziekte of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De gemeente biedt verschillende vervoersmogelijkheden aan, zoals een km-vergoeding eigen vervoer, vergoeding openbaar vervoer en aangepast vervoer (taxivervoer).
Op deze gemeente pagina van Schiedam staat informatie over de voorwaarden, procedures en bij vragen de contactgegevens. Daarnaast ook hoe een aanvraag leerlingenvervoer kan worden ingediend en wat daarvoor nodig is.